Bli med i norsk EOSC-forum

European Open Science Cloud (EOSC) er et initiativ fra EU-kommisjonen som tar sikte på å utvikle og samordne eksisterende infrastruktur og tjenester for å fremme åpen forskning. Forskningsrådet inviterer norske medlemmer av EOSC Association og andre relevante aktører til et nasjonalt forum for å koordinere den norske innsatsen.

Forskningsrådet har etablert et nasjonalt EOSC- forum for norske medlemmer av EOSC Association og andre relevante, norske aktører. Målet med forumet er å samle, dele og bruke kunnskap om EOSC, koordinere nasjonal deltakelse i EOSC Association og ivareta norske interesser i utviklingen av EOSC.

Forumet skal bidra til å:

  • koordinere nasjonale innspill til saker og beslutninger i generalforsamlinger i EOSC Association
  • koordinere norske medlemmers monitorering og rapportering av EOSC-relevante aktiviteter og initiativ til EOSC Association, slik som den årlige 'Additional Activity Plan'
  • samordne aktiviteter med andre relevante forum og referansegrupper, slik som nasjonalt forum for åpen forskning og nasjonal referansegruppe for forskningsinfrastruktur

Alle med interesse for EOSC – det være seg representanter fra norske forskningsorganisasjoner eller enkeltforskere som ønsker å få mer kunnskap om EOSC – er hjertelige velkomne til å bli med. Forumet bruker Teams for informasjonsutveksling, uformell kontakt og møter ved behov.

For å bli med i Teamsrommet til nasjonalt EOSC Forum, kontakt forskningsdata@forskningsradet.no

Forskningsrådets rolle i EOSC Association

Kunnskapsdepartementet utnevnte høsten 2021 Forskningsrådet som 'mandated organisation' og Forskningsrådet ble formelt tatt opp som medlem i EOSC Association i desember 2021. Forskningsrådet har dermed en vedtektsfestet rolle hvor vi skal representere det norske forskningssystemets interesser i EOSC Association.

Støtte til medlemskap i EOSC Association

Forskningsrådet gir støtte til medlemskap i EOSC Association for norske forskningsorganisasjoner. Gå til utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.