Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Hvem kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter?

Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, kan søke om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Hvilke krav og vurderingskriterier benyttes for innovasjonsprosjekter?

Dersom du skal søke oss om støtte, gjør du dette via en utlysning. Du finner all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes.

Løpende søknadsfrist

For 2020 kan bedriftene sende inn søknader om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet, løpende, fra 15. april. Det er altså ikke én søknadsfrist. Behandlingen av søknadene vil skje puljevis.

Søknadsbehandling

Søknader som sendes inn innen midten av mai, vil normalt få svar i slutten av juni. Søknader som sendes inn innen midten av august, vil normalt få svar i slutten av september, og søknader som sendes inn innen midten av oktober, vil normalt få svar senest i midten av desember. Søknader som sendes inn mellom midten av oktober og 15. desember, vil kunne få svar innen midten av februar 2021.