Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Søk: Utlysning Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Hvem kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter?

Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, kan søke om støtte til innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Hvilke krav og vurderingskriterier benyttes for innovasjonsprosjekter?

Dersom du skal søke oss om støtte, gjør du dette via en utlysning. Du finner all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes.

Søknadsbehandling for innovasjonsprosjekt i næringslivet

Utlysningen for 2021 er nå åpen. Dette er en løpende utlysning, noe som betyr at det ikke er noen frist, og at du kan sende søknaden når du ønsker. Selve søknadsbehandlingen vil skje i tre perioder gjennom året. I selve utlysningen vil du finne mer informasjon om disse periodene.