Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Når kan søknaden sendes inn?

Fristen eller fristene kommer frem av de årlige utlysningene. 

Aktuelle temaer

Hav - energi, transport og lavutslipp - petroleum - industri og tjenestenæringer - muliggjørende teknologier - landbasert mat, miljø og bioressurser.

Du finner kontaktpersoner for de ulike temaene i utlysningen!

Se webinar om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Kontaktperson

Mads A. Skjelstad

    Investering og tilskuddsforvaltning

Bedrifter kan få skattefradrag til FoU-arbeid via SkatteFUNN

Du kan søke både Innovasjonsprosjekt i næringslivet og SkatteFUNN, men da må du sende søknad til Innovasjonsprosjekt i næringslivet før du søker SkatteFUNN-støtte.

Les mer om SkatteFUNN og hvordan du kan søke om skattefradrag

Søknader til innovasjonsprosjekt i næringslivet

Slik foregår panelmøtet for søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Til deg med pågående prosjekter

Arrangementer for næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:47 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.