Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Når kan søknaden sendes inn?

Du kan søke når du vil. Vi tar imot søknader fortløpende. 

Aktuelle temaer

Hav - energi, transport og lavutslipp - petroleum - industri og tjenestenæringer - muliggjørende teknologier - landbasert mat, miljø og bioressurser.

Du finner kontaktpersoner for de ulike temaene i utlysningen!

Kontaktperson

Mads A. Skjelstad

    Investering og tilskuddsforvaltning

Bedrifter kan få skattefradrag til FoU-arbeid via SkatteFUNN

Du kan søke både Innovasjonsprosjekt i næringslivet og SkatteFUNN, men da må du sende søknad til Innovasjonsprosjekt i næringslivet før du søker SkatteFUNN-støtte.

Les mer om SkatteFUNN og hvordan du kan søke om skattefradrag

Slik foregår panelmøtet for søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Til deg med pågående prosjekter

Arrangementer for næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.