Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Når kan søknaden sendes inn?

Du kan søke når du vil. Vi tar imot søknader fortløpende. 

Aktuelle temaer

Hav - energi, transport og lavutslipp - petroleum - industri og tjenestenæringer - muliggjørende teknologier - landbasert mat, miljø og bioressurser.

Du finner kontaktpersoner for de ulike temaene i utlysningen!

Kontaktperson

Mads A. Skjelstad

Slik foregår panelmøtet for søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Til deg med pågående prosjekter

Seminarer og webinarer for næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 01.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.