Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Alle utlysningene innenfor denne søknadstypen har samme type krav og føringer, kriterier og søknadsbehandlingsprosess.

Se alle våre aktuelle Kompetanse- og samarbeidsutlysninger.

De to neste fellesutlysningene våre har søknadsfrist 9. februar 2022. Du kan opprette søknad fra og med 15. desember:

Vi har laget egne veiledninger for søkere til disse to fellesutlysningene som du må sette deg inn i i tillegg til å lese selve utlysningen svært nøye: