Forskerprosjekt

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt årlig. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke eller være samarbeidspartner i et forskerprosjekt.

Hva skjer framover?

02. feb 2022

Søknadsfrist i 2022

09. sep 2022

Tildelinger

Uke 34, 35 og 36.
Se tidsplanen.

14. des 2022

De tematiske utlysningene for 2023 åpner for søknader

08. feb 2023

Søknadsfrist for de tematiske utlysningene i 2023

15. mar 2023

Søknadsfrist Forskerprosjekt for unge talenter (kun FRIPRO)

Hva skjer framover?

Gjennomførte utlysninger så langt i 2023: 

Vi legger ut mer informasjon om FRIPRO-utlysningen av Forskerprosjekt for fornyelse senere.

Ny behandlingsprosedyre i 2022

Etter mange gode innspill fra søkerne i løpet av 2021, har vi gjort flere endringer i behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt i 2022. Endringene skal blant annet gi

  • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
  • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
  • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

Se Behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt for mer informasjon om de ulike punktene. Nedenfor finner du de viktigste endringene oppsummert:

Se Behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt for mer informasjon om de ulike punktene.

Om søknadstypen

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse.

Utlysningene er innrettet for å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme grensesprengende forskning og internasjonalisering.

Fakta om Forskerprosjekt for fornyelse

Dette tilsvarer det som inntil 2019 het forskerprosjekt og ble lyst ut gjennom en rekke programmer og aktiviteter. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Gå til utlysningen

Fakta om Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Gå til utlysningen

Fakta om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Ingen åpne utlysninger akkurat no.

Slik foregår panelmøtet for søknader til forskerprosjekter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:15 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.