Forskerprosjekt

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt årlig. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke eller være samarbeidspartner i et forskerprosjekt.

Se oversikt over Godkjente forskningsorganisasjoner.

Forskerprosjekt-utlysningene hadde søknadsfrist 10. februar 2021. Se de gjennomførte utlysningene: 

Om søknadstypen

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse.

Utlysningene er innrettet for å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme grensesprengende forskning og internasjonalisering.

Fakta om Forskerprosjekt for fornyelse

Dette tilsvarer det som inntil 2019 het forskerprosjekt og ble lyst ut gjennom en rekke programmer og aktiviteter. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Gå til den gjennomførte utlysningen

Fakta om Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Gå til den gjennomførte utlysningen

Fakta om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Gå til den gjennomførte utlysningen

Fakta om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Formålet med midlene vil være å styrke grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid, og å flytte forskningsfronten. Gjennom større bevilgninger og krav til samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag, vil vi frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Gå til den gjennomførte utlysningen

Slik foregår panelmøtet for søknader til forskerprosjekter