Forskerprosjekt

Det finnes ulike muligheter innenfor søknadstypen Forskerprosjekt.

Hvert år lyser vi ut midler til forskerprosjekt der vi ønsker å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren 

  • etablerte forskere til nyskapende forskning og faglig fornyelse
  • unge forskere tidlig i karrieren som skal få erfaring som projektledere (unge forskertalenter)
  • unge forskere som skal få internasjonal forskererfaring over en lengre periode (internasjonalt mobilitetsstipend)

Vi anbefaler at du velger den varianten du passer best inn i beskrivelsen av, se under og i de enkelte utlysningene.

Dersom du snart skal eller nylig har disputert, er det Internasjonalt mobilitetsstipend som sannsynligvis er best egnet for deg. Internasjonalt mobilitetsstipend er også søknadstypevarianten for deg hvis du ønsker å få erfaring fra utenlandske forskningsmiljøer.

Mobilitetsstipendet innebærer at du er to år ved en forskningsorganisasjon i utlandet og deretter ett år ved en forskningsorganisasjon i Norge.

Fakta om Internasjonalt mobilitetsstipend

Dersom søknaden din skal inkludere støtte til flere personer enn kun prosjektlederen, så er dette kun mulig med Forskerprosjekt og Unge forskertalenter, ikke med Internasjonalt mobilitetsstipend.

Hvis du kan velge mellom Unge forskertalenter og Forskerprosjekt, tyder det på at du er ganske tidlig i karrieren din. Da kan Unge forskertalenter være den beste søknadstypen for deg. 

Fakta om Unge forskertalenter

Fakta om Forskerprosjekt