Utforming av søknaden

De fleste som søker SkatteFUNN skriver søknaden selv. Forskningsrådet har verktøy, rådgivere og fagressurser som står klare til å hjelpe deg med å få en god start på prosjektbeskrivelsen din og få den inn i søknadsskjemaet for SkatteFUNN.

Det er gode grunner til å skrive søknaden selv

  • Bedrifter kjenner sitt marked og fagfelt best selv, og vet hvordan det som skal utvikles skiller seg fra løsninger som allerede finnes i markedet og utfordringene som må løses for å komme i mål. Dette er kjernepunkter i søknadsvurderingen.
    Dersom du har dette klart for deg og mener dere skal bruke forskning- og utvikling for å gjennomføre prosjektet, er du allerede kommet langt i arbeidet med søknaden. I søknadsskjemaet kan du bruke språket som er vanlig i deres bransje.
  • Mange bedrifter opplever det å fylle ut søknadsskjemaet som en nyttig øvelse. Arbeidet med å utforme søknaden bidrar til selve prosjektplanleggingen fordi det må settes opp en sammenhengende plan og problemstillingene i prosjektet må beskrives i klartekst.
  • SkatteFUNNs brukerundersøkelser viser at bedrifter bruker typisk 20 timer totalt på SkatteFUNN-søknaden. De som utformer søknaden selv oppgir i snitt å bruke litt færre timer enn de som kjøper konsulenthjelp. Innvilgelsesraten er omtrent lik.

Ved behov for ekstern hjelp

Velger dere å kjøpe inn tjenester for å skrive søknad til SkatteFUNN bør dere være oppmerksomme på at det er forskjeller på kontraktene og betingelsene som tilbys. Mange tar ikke betalt hvis ikke søknaden godkjennes, men de fleste søknader blir godkjent og da er det viktig å ha vurdert betingelsene.

  • Bedriften er fullt og helt juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden. Det er derfor viktig at bedriften er godt kjent med og kvalitetssikrer prosjektplan, budsjett og annen informasjon før søknaden sendes inn.
  • Sjekk betalingsmodellen for tjenesten dere kjøper. Er det en fast pris for å skrive søknaden? Er det en prosentandel av kostnadene for prosjektet? Det kan være lurt å regne ut hva hver av løsningene koster hvis prosjektet blir godkjent, og så vurdere sjansene for om det blir godkjent etterpå. Hvis det er en prosentandel, er den basert på kostnadene dere faktisk bruker eller de dere planla og la inn i budsjettet? Vær klar over at det ikke er noen grunn til å budsjettere litt ekstra, for sikkerhets skyld. Les mer om hvorfor her.
  • Sjekk hva som er avtalt tidspunkt for betaling, er det når bedriften mottar støtten, eller er det med en gang prosjektet blir godkjent?
  • Det kan være verdt å undersøke om avtalen betyr en binding til konsulentselskapet over tid. En binding kan innebære krav om at konsulenten også skal skrive eventuelle klager, årsrapport og sluttrapport eller at bedriften ikke står fritt til å søke selv på et senere tidspunkt. Det kan også gjelde å søke penger andre steder.
  • Vær klar over at kostnader til konsulent ikke inngår i grunnlaget for SkatteFUNN, siden dette ikke er FoU-kostnader. Bedriften er fullt og helt juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden. Det er derfor viktig at bedriften er godt kjent med og kvalitetssikrer prosjektplan, budsjett og annen informasjon før søknaden sendes inn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 15:46 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.