Kontakt SkatteFUNN

Felles postkasse og telefonnummer

  For generelle spørsmål kan du ringe oss eller sende oss ein e-post.

Våre regionansvarlige

Forskningsrådets regionansvarlige bor og jobber i regionene. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har kjennskap til og dialog med næringsaktører, forskningsmiljøer, offentlig sektor og virkemiddelaktørene i regionen.

Bygg, anlegg og eiendom

Cicilie Lykke Gartland

  Transport og maritim

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Muliggjørende teknologier

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Hav og polar

Helsenæringa

Jostein Holmgren

  Helse og offentlig sektor

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Mat og bioøkonomi

Miljø

Svend Søyland

  Industri og tjenestenæringer

Olje og gass

Halil Øzarpa

  Energi og energiomstilling

Energi

Erik Furseth

  Energi og energiomstilling

Prosess- og foredlingsindustri

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Transport og maritim

Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

  Transport og maritim

Vareproduserande industri

Aud Julie Befring

  Industri og tjenestenæringer

Annen tjenesteyting - Varehandel

Camilla Grime

  Industri og tjenestenæringer

Skog og trebruk

Rune Groven

  Mat og bioøkonomi

Media og kultur

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:45 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.