Kontakt SkatteFUNN

Felles postkasse og telefonnummer

  For generelle spørsmål kan du ringe oss eller sende oss ein e-post.

Forskingsrådet har kontaktpersonar som er busette i regionane som har oversikt over støtteapparatet som er tilgjengeleg for næringslivet lokalt. Dei kan også gi ein del rettleiing direkte knytt til SkatteFUNN.

Bygg, anlegg og eigedom - Skog og trebruk

Tor Borgar Hansen

  Nyskaping og regional utvikling

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Muliggjørende teknologier

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Hav og polar

Helsenæringa

Jostein Holmgren

  Helse og offentlig sektor

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Mat og bioøkonomi

Miljø

Svend Søyland

  Industri og tjenestenæringer

Olje og gass

Halil Øzarpa

  Energi og energiomstilling

Energi

Erik Furseth

  Energi og energiomstilling

Prosess- og foredlingsindustri

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Transport og maritim

Transport og samferdsel

Marie Knutsdotter Sollien Haugå

  Transport og maritim

Vareproduserande industri

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Annen tjenesteyting - Media og kultur - Varehandel

Odd M Reitevold

  Industri og tjenestenæringer

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.