Prosjektkanvas

Prosjektkanvas er et verktøy med spørsmål som hjelper deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Det er også godt egnet for dialog med aktører som er involvert i prosjektet.

Flytdiagram for prosjektkanvas med  korte forklaringer
Oversikt over prosjektkanvas

En godt utarbeidet søknad starter her!

Still sterkere i søknadsprosessen med en velformulert prosjektbeskrivelse før du søker om finansiering. Bruk verktøyet prosjektkanvas for å utarbeide beskrivelse av prosjektet ditt.

Hva er prosjektkanvas?

Prosjektkanvas er Forskningsrådets verktøy for å ta deg fra idé til FoU-prosjekt. Du kan bruke Prosjektkanvas til å utvikle og forbedre prosjektidéen. Den er godt egnet for dialog med aktører som er involvert i prosjektet, og til å diskutere prosjektidéen med Forskningsrådets veiledere.

Oversiktsbilde over alle steg i prosjektkanvas
Oversikt over hele prosjektkanvas

Hvordan bruke prosjektkanvas?

Vi har laget en video for å hjelpe deg i gang med å bruke Prosjektkanvas. Her  forklarer vi hva Prosjektkanvas er og hvordan du tar den i bruk. Vi bruker et prosjekteksempel i gjennomgangen. Du får tips og råd for å lykkes med et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Kurs i Innovasjonsprosjekt med FoU innhold og bruk av kanvas for å strukturere ideer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:54 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.