Prosjektkanvas

Prosjektkanvas er et verktøy med spørsmål som hjelper deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Det er også godt egnet for dialog med aktører som er involvert i prosjektet.

En godt utarbeidet søknad starter her!

Still sterkere i søknadsprosessen med en velformulert prosjektbeskrivelse før du søker om finansiering. Bruk verktøyet prosjektkanvas for å utarbeide beskrivelse av prosjektet ditt.

Hva er prosjektkanvas?

Vi har laget to videoer for å hjelpe deg i gang med å bruke prosjektkanvas. Den første forklarer hva prosjektkanvas er, og hvordan du tar det i bruk i din bedrift eller organisasjon.

Hvordan bruke prosjektkanvas?

Her har vi samlet de viktigste tips og råd for å lykkes med et forsknings- og utviklingsprosjekt. Vi forklarer kort hva du bør ha undersøkt før du setter i gang.