Før du søker

Vi anbefaler å undersøke om enten bedriften eller prosjektet faller utenfor ordningen, før du søker.

Sjekk hvilke krav til søkerbedriften og prosjektet, som må være oppfylt for å kunne få en godkjenning i SkatteFUNN.

Sjekk hvem som kan søke SkatteFUNN

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Det er mulig å kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger.

Det er begrensninger for hvor stor andel støtte et FoU-prosjekt kan motta fra det offentlige. Dersom størrelsen på støtten overskrider tillatt andel, kan støtten fra SkatteFUNN enten avkortes eller faller helt bort. Les om hvilken betydning statsstøttereglene har for SkatteFUNN-prosjekter.

Det har betydning hvilken rekkefølge du søker de forskjellige støtteordningene. Vi anbefaler å søke tilskudd fra andre støtteordninger først, og eventuelt SkatteFUNN senere. Les mer om insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler her.

Søknadsprosessen - fra planlegging til utbetaling

Hvordan definere og formulere et prosjekt? Hva ligger i de ulike kriteriene for godkjenning? Vi har laget en oversikt over alle trinnene du må gjennom for å fullføre søknadsprosessen. Klikk på pilene til høyre for å bla i trinnene.

Idé eller behov for løsning

Har dere utviklet noe som er nytt i bransjen dere jobber i? Se om det kan motta støtte! Bruk gjerne prosjektkanvas for å definere prosjektet.

Finn ut om SkatteFUNN passer for deg

SkatteFUNN er en ordning som gir bedrifter rett til å føre fradrag over skattemeldingen for utgifter til FoU-prosjekter

Kombiner tilskudd om mulig

Det er mulig å kombinere tilskudd med SkatteFUNN-støtte til et og samme prosjekt. Vi anbefaler å søke om annen tilskudd først.

Lag prosjektplan og skrive søknad

Vi har verktøy og rådgivere som står klare til å hjelpe deg med å få en god start på prosjektbeskrivelsen din og få den inn i søknadsskjemaet for SkatteFUNN.

Send søknad

Du kan sende inn SkatteFUNN-søknad hele året, men hvis du sender inn innen 1. september, garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år.

Motta godkjenning

Vi gir deg oversikt over hva som kreves av bedriften etter en godkjenning.

Før prosjektregnskap

Det er viktig at dere fører prosjektregnskap løpende. Dette skal dokumentere utgiftene i prosjektet. Timelister må signeres minst hvert kvartal.

Fyll ut rapport til Forskningsrådet

Alle prosjekter med SkatteFUNN-godkjenning skal sende inn års-eller sluttrapport. Rapporteringskjema er tilgjengelig via Mitt nettsted fra midten av januar, og skal leveres innen 1. mars.

Motta bekreftelse på mottatt rapport

Lever revisorattestert skjema med skattemeldingen (RF-1053)

Utbetaling eller reduksjon i skatt via skatteoppgjøret

Tips til skriving og vurdering av søknaden

Hvilken type veiledning kan Forskingsrådet gi?

  • Forskningsrådets fagrådgivere kan svare på spørsmål og gi veiledning underveis i søknadsprosessen.
  • Noen søknader blir returnert til bedriften for revidering. Det er som regel fordi Forskningsrådet vurderer at FoU-innholdet i prosjektet ikke er godt nok beskrevet. Søknaden kommer da i retur med en veiledende tekst som sier noe om hva som bør endres.
  • Vi kan hjelpe deg med generelle og tekniske spørsmål.
  • Vi kan ikke gjøre en forhåndsvurdering av skriftlig utkast til søknad og klage.
     

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.