Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Forskningsrådets porteføljeanalyser utarbeides årlig og er kunnskapsgrunnlag for de årlige investeringsplanene. Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter innenfor ansvarsområdet til porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn. Analysen presenterer og vurderer innsatsen opp mot porteføljens faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer, prioriterte anvendelsesområder, og prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa), slik dette er beskrevet i porteføljeplanen.

Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplaner, investeringsplaner og rapportering, samt for rådgivning til andre porteføljestyrer og til Forskningsrådets styre og administrasjon. Analysen inkluderer alle aktive prosjekter i porteføljen, både prosjekter som Forskningsrådet selv har finansiert og prosjekter som Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for å mobilisere søkere til, for eksempel SkatteFUNN-prosjekter og EU-finansierte prosjekter. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.