Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Utlysningsplan

Under er en oversikt over utlysinger, prioriteringer og beløp finansiert med midler fra porteføljestyrets budsjett, oppsummert i tabellform.

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt 2023
(beløp
i mill. kr)

Forskerprosjekt:[1]

·      Unge talenter

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning
(FRIPRO)

72

Forskerprosjekt:[2]

·      Fornyelse

·      Mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning
(FRIPRO)

208

Forskerprosjekt:

·      Fornyelse

·      Mobilitet

 

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

(Romforskning)

24

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forsknings­opphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO

1,5

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forsknings­opphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra Romforskning

1,0

SUM

 

306,5

 

[1] Utlysning av Forskerprosjekt for unge talenter våren 2023.

[2] Utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.