Investeringsplanen for Livsvitenskap

Tiltaksplan for investeringer

Banebrytende forskning (FRIPRO) skal lyse ut midler til Forskerprosjekt, variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om at Norge skal ha en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende livsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet (samfunnsmål 1).

De tre søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om at forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1). Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt utlysning av forskningsopphold i utlandet for stipendiater og prosjektledere for Unge talenter, bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive karriereveier (brukermål 2). 

Porteføljestyrets egne utlysningstiltak i Banebrytende forskning (FRIPRO):

Utlysning av Forskerprosjekt
Utlysning av tre varianter av Forskerprosjekt med frist i 2023, 2024 og 2025:

  • Forskerprosjekt for fornyelse (Fornyelse)
  • Forskerprosjekt for unge talenter (Talenter)
  • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (Mobilitet)

Utlysning av Koordinerings- og støtteaktivitet

  • Utenlandsopphold for prosjektledere for Forskerprosjekt for unge talenter finansiert av Banebrytende forskning/FRIPRO - løpende frist.
  • Fellesutlysning i Forskningsrådet: Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater, herunder muligheter for forlengelse av stipendperiode for postdoktorstipendiater - løpende frist.

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene i form av utlysninger i Banebrytende forskning (FRIMEDBIO) (beløp i mill. kroner) som er planlagt for 2023-2025. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 er det foreslått tilført ekstra midler til Forskningsrådet for å slette underskuddet tidligere år. Det blir derfor en utlysning av Forskerprosjekt for unge forskertalenter våren 2023 og utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023 for prosjekter med oppstart i 2024.

Tallene er hentet fra Langtidsbudsjettet (LTB) for aktivitetene som ligger under porteføljestyret. Det er usikkerhet knyttet til det endelige utlysningsbeløpet for det enkelte år siden de endelige budsjettforutsetningene ikke er kjent. Utlysningsbeløpet 2023 er avhengig av behandlingen av statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. For 2024 og 2025 er endelige tall for FRIPRO ennå uklare og derfor ikke ført opp i tabellen.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Søknadstyper

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Talentfulle forskere har attraktive karriereveier

 

Forskerprosjekt:

·      Talenter

97

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet

 

Talentfulle forskere har attraktive karriereveier

 

Forskerprosjekt:

·      Fornyelse

·      Mobilitet

 283

 

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Talentfulle forskere har attraktive karriereveier

Koordinerings- og støtteaktivitet

 1,5

SUM

 

 

 381,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.