Investeringsplanen for Livsvitenskap

Prioriteringer

Porteføljestyrets egne investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. Den grunnleggende forskningen gir nye innsikter som endrer kunnskapsområder og fungerer i et fruktbart samspill med anvendt forskning og innovasjon.

Porteføljestyret for livsvitenskaps viktigste prioriterer 2023-2025:

  • Fremme grunnleggende forskning for langsiktig kunnskapsberedskap og økt kunnskap om eksisterende samfunnsutfordringer.
  • Fremme kunnskaps- og kompetanseoverføring og anvendelse av livsvitenskapelig forskning på relevante områder og som møter behov i forskning, samfunn og næringsliv.
  • Utvikle virkemidler, indikatorer og måltall for å stimulere til grensesprengende forskning.
  • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.
  • Stille tydelige forventninger til prosjektledere om å være aktive i å søke midler fra Horisont Europa (gjelder særskilt ERC) og andre internasjonale midler.
  • Vurdere behov for strategiske virkemidler for å fremme potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og også på områder med betydning for samfunnsutfordringer og næringsliv.
  • Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning.
  • Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
  • Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.