Porteføljeanalyse for Klima og polar

Finansiering

POLAR: Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for polarforskningen og er det departementet som bidrar mest til finansiering av polarporteføljen. Vi har ikke vurdert hvor sto andel av departementenes finansiering til de ulike budsjettformålene som til slutt går inn i delporteføje polar, men tabell 7 gir en oversikt over hvilke departement som i 2021 har finansiert de av Forskningsrådets budsjettformål som bidrar mest til delportefølje polar. Det er verdt å merke seg at Utenriksdepartementet i 2021 ikke har finansiert budsjettformålene som bidrar i del

Tabell 7 viser departementenes budsjett i 2021 til de største budsjettformålene i delportefølje polar. Tall i millioner kroner:

 

KD 

KLD  

NFD 

OED 

ASD 

LMD 

SD 

POLARPROG 

64 

9 

 

 

 

 

 

KLIMAFORSK 

62 

103 

 

 

 

 

 

FORINFRA 

769 

 

 

 

 

 

 

MARINFORSK 

9 

36 

113 

3 

 

 

 

SFF 

352 

 

 

 

 

 

 

FRINATEK 

297 

 

 

1 

 

 

 

PETROMAKS2 

36 

 

 

195 

22 

 

 

Arven etter Nansen 

60 

 

 

 

 

 

 

ENERGIX 

23 

92 

 

0,4 

 

12 

30 


NFDs bidrag til MARINFORSK kan sees i lys av at 60% av ressursinnsatsen i norsk polarforskning er marint.

Av den offentlige finansieringen av polarforskning på 1,5 milliarder i 2018 går om lag 40% direkte fra departementer til forskningsinstitusjonene i form av grunnbevilgninger mens om lag 25% er kanalisert gjennom Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:45 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.