Porteføljeanalyse for Klima og polar

Vedlegg 1: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Det er et stort antall forsknings- og sektorpolitiske ambisjoner som ligger til grunn for satsingen på klima- og polarforskning. Eksempler på sentrale politiske og strategiske dokumenter er:

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag er:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 21:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.