Porteføljeanalyse for Humaniora og samfunnsvitenskap

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Tall og statistikk som viser profilen i fagporteføljen og porteføljestyrets egne investeringer (faggrupper, sektorer, institusjoner).

Faggrupper
Figur 4 og 5 viser fordeling på faggrupper for henholdsvis fagporteføljen og FRIHUMSAM. Det er mange av de samme fagene som er store, men rekkefølgen mellom dem varierer noe. For eksempel utgjør pedagogiske fag en vesentlig større andel av fagporteføljen enn av porteføljen for FRIPRO.
Motsatt utgjør sosialantropologi en større andel i FRIPRO-porteføljen enn i Forskningsrådets portefølje for samfunnsvitenskap.

Figur 4
Figur 5

FoU-sektor for fagporteføljen
Figurene 6 og 7 viser Forskningsrådets bevilgninger til henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap fordelt på forskningsutførende sektor. Øvrige omfatter offentlig sektor og div. organisasjoner og utenlandske institusjoner.

Figur 6
Figur 7

Bevilgninger til Institusjoner fra FRIHUMSAM
Figurene 8 og 9 viser tildelingene til universitetene og til instituttene som mottar mest midler fra FRIHUMSAM for henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap.

Figur 8
Figur 9

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 11:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.