Porteføljeanalyse for Humaniora og samfunnsvitenskap

Alternative valg

Porteføljestyrets investeringer innebærer en fordeling mellom søknadsvarianter innenfor Forskerprosjekter. Et alternativt investeringsvalg vil kunne være å gjøre en enda sterkere prioritering av prosjekter for yngre forskere. Et annet vil kunne være i sterkere grad å vektlegge prosjekter med grensesprengende potensiale i utvelgelsen. Det er også mulig å tenke seg større variasjon i prosjektenes størrelse. Mindre prosjekter vil gi plass til flere tildelinger, mens større prosjekter eller små sentre vil ha en sterkere strukturerende effekt i forskningssystemet ved å konsentrere midler på utvalgte områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.