Porteføljeanalyse for Humaniora og samfunnsvitenskap

Alternative valg

Porteføljestyrets investeringer innebærer en fordeling mellom søknadsvarianter innenfor Forskerprosjekter. Et alternativt investeringsvalg vil kunne være å gjøre en enda sterkere prioritering av prosjekter for yngre forskere. Et annet vil kunne være i sterkere grad å vektlegge prosjekter med grensesprengende potensiale i utvelgelsen. Det er også mulig å tenke seg større variasjon i prosjektenes størrelse. Mindre prosjekter vil gi plass til flere tildelinger, mens større prosjekter eller små sentre vil ha en sterkere strukturerende effekt i forskningssystemet ved å konsentrere midler på utvalgte områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 14:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.