Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekt:[1]

Unge talenter

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

71

Forskerprosjekt[2]

·      Fornyelse

·      Internasjonal mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

209

Koordinerings- og støtteaktivitet

Stimulere til forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter gjennom en løpende utlysning av midler til dette.

1,5

Internasjonalt samarbeid

Delta i HERAs fellesutlysninger

 

 

Rekruttere ph.d.-stipendiater fra Norge til Europa­universitetet (EUI) innenfor moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi

9

 

 

9

SUM

 

 299,5

 

[1] Utlysning av Forskerprosjekt for unge talenter våren 2023.

[2] Utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 18:49 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.