Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekt:[1]

Unge talenter

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

71

Forskerprosjekt[2]

·      Fornyelse

·      Internasjonal mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

209

Koordinerings- og støtteaktivitet

Stimulere til forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter gjennom en løpende utlysning av midler til dette.

1,5

Internasjonalt samarbeid

Delta i HERAs fellesutlysninger

 

 

Rekruttere PhD-stipendiater fra Norge til Europa­universitetet (EUI) innenfor moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi

9

 

 

9

SUM

 

 299,5

 

[1] Utlysning av Forskerprosjekt for unge talenter våren 2023.

[2] Utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:50 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.