Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekt:[1]

Unge talenter

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

71

Forskerprosjekt[2]

·      Fornyelse

·      Internasjonal mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

209

Koordinerings- og støtteaktivitet

Stimulere til forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter gjennom en løpende utlysning av midler til dette.

1,5

Internasjonalt samarbeid

Delta i HERAs fellesutlysninger

 

 

Rekruttere ph.d.-stipendiater fra Norge til Europa­universitetet (EUI) innenfor moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi

9

 

 

9

SUM

 

 299,5

 

[1] Utlysning av Forskerprosjekt for unge talenter våren 2023.

[2] Utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.