Porteføljeanalyse for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. Rapporteringen i porteføljeanalysen er gjort i forhold til målene angitt i Porteføljeplan for hav, versjon 0. Porteføljen for hav har stor bredde og variasjon, noe som reflekteres i hvilke hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål) de enkelte delporteføljer innenfor porteføljen skal svare på, se under for hver enkelt delportefølje.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.