Porteføljeanalyse for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. Rapporteringen i porteføljeanalysen er gjort i forhold til målene angitt i Porteføljeplan for hav, versjon 0. Porteføljen for hav har stor bredde og variasjon, noe som reflekteres i hvilke hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål) de enkelte delporteføljer innenfor porteføljen skal svare på, se under for hver enkelt delportefølje.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:05 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.