Porteføljeanalyse for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. Rapporteringen i porteføljeanalysen er gjort i forhold til målene angitt i Porteføljeplan for hav, versjon 0. Porteføljen for hav har stor bredde og variasjon, noe som reflekteres i hvilke hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål) de enkelte delporteføljer innenfor porteføljen skal svare på, se under for hver enkelt delportefølje.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.