Ta del i havforskningstiåret

Alle kan ta del i havforskningstiåret. Du kan søke på utlysninger for å forske fram ny kunnskap eller ta i bruk nye løsninger, søke om å få godkjent ulike aktiviteter, delta i nettverk og på arrangementer. Du kan også delta gjennom å øke din kunnskap om havet og å ta i bruk løsninger som sikrer at vi får havet vi vil ha.

Utlysninger fra havforskningstiåret internasjonalt

Internasjonalt annonseres utlysninger to ganger i året. Om våren ca. 15. april med søknadsfrist i slutten av august og om høsten ca. 15. oktober med søknadsfrist i slutten av januar. Du kan søke om å få godkjent programmer og prosjekter som en del av Havforskningstiåret. I tillegg kan du når som helst søke om å få godkjent aktiviteter og bidrag.

  1. Programmer er store, flerårige og multinasjonale initiativ som vil inneholde prosjekter, aktiviteter og bidrag. Programmer vil bli gjennomført på globalt eller regionalt (havområde f.eks.) nivå. Et program vil, typisk, være interdisiplinært.
  2. Prosjekter har kortere varighet og vil typisk rette seg mot et mer spesifikt forskningsfelt og vil ofte, men ikke alltid, være en del av programmene som har blitt “godkjent”.
  3. Aktiviteter er ulike enkelttiltak som workshops, konferanser, kommunikasjonskampanjer, rapporter, undervisningsopplegg og andre ting. De kan også inngå i et program eller være enkeltstående arrangementer.
  4. Bidrag er in-kind eller finansielle ressurser for å gjennomføre “Decade actions” eller støtte koordineringen av tiåret.

Når du søker på havforskningstiårets utlysninger søker du om å få godkjennelse, du søker ikke om penger.

Følg med på OceanDecade.org.

Svalbard-landskap. Foto: Marianne Johansen

Utlysninger nasjonalt

Nasjonalt vil du finne havforskingstiårsutlysninger blant våre ordinære utlysinger.

Utlysningene blir publisert på våre utlysningssider.

Global Stakeholder Forum

Alle kan bli en del av havforskningstiåret ved å engasjere seg i det digitale havforskningstiårsnettverket Global Stakeholder Forum. Det kan du gjøre  ved å lage en profil på The Ocean Decade Global Stakeholder Forum.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 17.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.