Havforskningstiåret i Norge

Norge er en havforskningsnasjon og har et høyt nivå på havforskningen. Men ambisjonene er store for et bedre havmiljø, god forvaltning og økt bruk av havet er store. I tiåret ønsker vi å forsterke og intensivere forskningsinnsatsen. Det har derfor blitt utarbeidet et forslag til nasjonal satsing, og Forskningsrådets havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering.

Plan for nasjonal satsing

Havsekretariatet satte i 2019 ned ei ekspertgruppe for å foreslå norske bidrag og prioriteringer knyttet til havforskningstiåret. I oktober 2020 ble dokumentet "Havforskningstiåret, forslag til nasjonal satsing" lansert. Ekspertgruppen ble ledet av Peter Haugan og besto av åtte medlemmer fra forskning, næringsliv og frivillig organisasjon.

Satsingsforslaget skal først og fremst gi et tydelig signal til departementene om behovet for en kraftfull satsing. I tillegg oppfordrer Forskningsrådet departementer, forskningsinstitusjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre til å bruke dokumentet i sitt prioriteringsarbeid og i sine strategier og satsinger. Forskningsrådet vil bruke satsingsforslaget som grunnlag for prioritering av forskningsinnsatsen framover. 

Nasjonalkomité

Norge har en nasjonalkomité for havforskningstiåret. Les om komiteen og se medlemmene her: Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Engasjement internasjonalt

For å sikre god gjennomføring av tiåret er det opprettet en rekke styrer, råd og utvalg. Det sitter norske representanter i flere av disse.

Få mer informasjon her:

Forskningsrådets havsekretariat

Forskningsrådets havsekretariat skal styrke Norges arbeid med viktige havinitiativ nasjonalt og internasjonalt, der forskning er sentralt. Havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging av havforskningstiåret. Havsekretariatet har fått sitt mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Norske prosjekter i havforskningstiåret

Alle kan søke havforskningstiåret om å få godkjent ulike handlinger eller prosjekter som en del av havforskningstiåret. Man kan søke om å få godkjent programmer, prosjekter, aktiviteter og bidrag. Man søker på www.oceandecade.org, les mer om hvordan her: (forskningsradet.no).

Nedenfor er en oversikt over norske institusjoner som har søkt og fått godkjent ulike prosjekter. Det kan være mer enn det som står oppført.

Godkjent som prosjekt

Godkjent om prosjekt i samarbeid med JPI Oceans

  • NTNU: PURE WIND
    • Kontaktperson: Ana Sirovic
  • Universita degli Studi di Padua (Italy): DIAPHONIA
    • Kontaktperson: Ana Sirovic, NTNU

Godkjent som program

Godkjent som bidrag

Godkjent som FN-ledet bidrag

Godkjent som aktivitet

Godkjent som Annet

  • The EAF-Nansen Programme - Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries. UN Food and Agriculture Organization (Dr. Fridtjof Nansen)
  • Statsraad Lemkuhl: One Ocean Expedition

Dersom du leder et prosjekt som ikke er med på lista, så ta gjerne kontakt med oss i Havsekretariatet, så får vi den med.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.