Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen skal gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.

Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Her er medlemmene for perioden 2023-2025

Leder: Siri Granum Carson, direktør, NTNU havrom

Medlemmer:

FNs havforskningstiår anbefaler at det opprettes nasjonalkomiteer og i implementeringsplanen beskriver oppgaver for slike komiteer. I Norge har Havsekretariatet ansvar for planlegging og oppfølging av havforskningstiåret og komiteen er derfor knyttet til havsekretariatet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.