Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen skal gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.

Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Her er medlemmene for perioden 2023-2025

Leder: Siri Granum Carson, direktør, NTNU havrom

Medlemmer:

FNs havforskningstiår anbefaler at det opprettes nasjonalkomiteer og i implementeringsplanen beskriver oppgaver for slike komiteer. I Norge har Havsekretariatet ansvar for planlegging og oppfølging av havforskningstiåret og komiteen er derfor knyttet til havsekretariatet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:54 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.