Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen skal gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.

En gruppe mennesker står i en trapp ved sjøen og smiler mot fotografen

Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Her er medlemmene for perioden 2023-2025

Leder: Siri Granum Carson, direktør, NTNU havrom

Medlemmer:

FNs havforskningstiår anbefaler at det opprettes nasjonalkomiteer og i implementeringsplanen beskriver oppgaver for slike komiteer. I Norge har Havsekretariatet ansvar for planlegging og oppfølging av havforskningstiåret og komiteen er derfor knyttet til havsekretariatet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.