Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Resten av planen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese investeringsplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.