Kultur i Forskningsrådet

For å gjøre gode veivalg som samfunn og møte globale samfunnsutfordringer og endrede teknologiske og økonomiske rammebetingelser på en ansvarlig måte, trenger vi et bredt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for forskning innenfor fag og temaer som humaniora, språk, historie, religion, verdier, kunst, etikk, medier, samisk identitet og kulturmangfold.

ble bevilget til dette temaet i 2018

323millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • menneske og natur
 • teknologi og materielle omgivelser
 • kunnskap, velferd og økonomi
 • forskning om ansvarlig innovasjon
 • bedriftenes samfunnsansvar
 • samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • digitalisering
 • økonomiske endringstrekk
 • kultur- og mediepolitikk

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

 • kulturuttrykk
 • samisk identitet og samfunnsbygging
 • oppvekst og utdanning
 • språk
 • klima og miljø
 • levekår og befolkningsutvikling