Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Utdanning og kompetanse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kari Tonhild Aune

Aktuelt for Utdanning og kompetanse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet