Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse er avgjørende for arbeidslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati, og er et grunnpremiss for samfunnsutviklingen ellers. Porteføljen dekker forskning og innovasjon om, og for, hele utdanningssektoren fra barnehage og skole til høyere utdanning, kompetanse og arbeidsliv.

Person som sitter foran bøker, og har et nettbrett i hendene

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Utdanning og kompetanse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kari Tonhild Aune

    Velferd og utdanning

Aktuelt for Utdanning og kompetanse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.