Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til utdanning, kompetanse og livslang læring: fra barnehage til høyere utdanning og læring i arbeidslivet.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kari Tonhild Aune

Aktuelt for Utdanning og kompetanse

Aktuelle arrangementer