Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Utlysningsplan

Under er en oversikt over utlysinger, prioriteringer og beløp finansiert med midler fra porteføljestyrets budsjett, oppsummert i tabellform.

 

Søknadstype

Prioritering 2020
(stikkord)

Planlagt 2021
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Forskerprosjekt:

  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

350

264

264

Forskerprosjekt:

  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, Fellesløft IV

Tverrfaglige prosjekter med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

(Antatt andel FRINATEK)

300

0

0

Forskerprosjekt:

  • Fornyelse
  • Talenter

ROMFORSKNING

42

0

45

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO

1,5

1,5

1,5

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra ROMFORSKNING

1

1

1

SUM

 

694,5

266,5

311,5

Merk at beløpene for 2022 og 2023 vil kunne endre seg som følge av forpliktelser knyttet til søknader som finansieres i 2021 og eventuelle beslutninger om overbudsjettering.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 13.57 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.