Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Utlysningsplan

Under er en oversikt over utlysinger, prioriteringer og beløp finansiert med midler fra porteføljestyrets budsjett, oppsummert i tabellform.

 

Søknadstype

Prioritering 2020
(stikkord)

Planlagt 2021
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Forskerprosjekt:

  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

350

264

264

Forskerprosjekt:

  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, Fellesløft IV

Tverrfaglige prosjekter med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

(Antatt andel FRINATEK)

300

0

0

Forskerprosjekt:

  • Fornyelse
  • Talenter

ROMFORSKNING

42

0

45

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO

1,5

1,5

1,5

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra ROMFORSKNING

1

1

1

SUM

 

694,5

266,5

311,5

Merk at beløpene for 2022 og 2023 vil kunne endre seg som følge av forpliktelser knyttet til søknader som finansieres i 2021 og eventuelle beslutninger om overbudsjettering.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 03.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.