Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi