Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Se vedlegg med statistikk over fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap nasjonalt, i Forskningsrådet og i Horisont 2020 og statistikk over investeringsporteføljen i FRIHUMSAM og ISPHUM og ISPSAM.