Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Alternative valg

Siden det ikke foreligger noen porteføljeplan og investeringsplan er det ikke gjort noen vurdering av alternative valg i denne porteføljeanalysen. Her er imidlertid noen mulige retninger for utvikling av porteføljen:

  • Stimulere langsiktig kunnskapsutvikling gjennom grunnleggende banebrytende forskning av høyeste vitenskapelig kvalitet.
  • Stimulere til at flere norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • Videreutvikle tiltak for å gjøre en karriere i akademia attraktiv for de beste kandidatene, spesielt innenfor fagområder med kapasitetsutfordringer.
  • Følge med på, og bruke tiltak for å sikre god kjønnsbalanse blant prosjektledere og stipendiater der det er nødvendig.
  • Videreutvikle tiltak som kan øke returandelen fra Horisont Europa generelt og ERC spesielt.
  • Arbeide for å få til en god balanse mellom grunnleggende, langsiktig forskning og forskning med en tydeligere tematisk og anvendt karakter.
  • Følge med på, og gi råd slik at Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora blir realisert.
  • Følge med på, og gi råd om humaniora og samfunnsvitenskaps bidrag til relevante tematiske mål, f.eks. opp mot LTP-mål og Forskningsrådets strategi.