Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Alternative valg

I Forskningsrådets innspill til ny langtidsplan for forskning foreslås det en opptrapping på 450 millioner kroner over fire år til grunnleggende og grensesprengende forskning.[1] Pandemien har med all tydelighet vist behovet for et solid kunnskapsfundament, og et godt fundament er avgjørende for å kunne løse fremtidige utfordringer og kriser, lykkes med samfunnsoppdrag og for Norges posisjon i den globale kunnskapsutviklingen, herunder evnen til å lykkes i internasjonale finansieringskilder som ERC. En opptrapping av den grunnleggende og grensesprengende forskningen bør inkludere forskning med høy risiko og betydelige muligheter for kunnskapsmessige gjennombrudd.[1] forskningsradets-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.