Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp porteføljen skal delta i med egne midler.

SUM

 

 329,7

 299,7

 299,7

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Forskerprosjekt

  • Fornyelse
  • Unge talenter
  • Internasjonal mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

289

289

289

Koordinerings- og støtteaktivitet

Stimulere til forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter gjennom en løpende utlysning av midler til dette.

1,5

1,5

1,5

Koordinerings- og støtteaktivitet

Oppfølging av evalueringen av rettsvitenskap (JUREVAL), rettet mot de evaluerte institusjonene

30

-

-

Internasjonalt samarbeid

Delta i HERAs fellesutlysninger

 

 

Skal avklares

Skal avklares

 

Rekruttere PhD-stipendiater fra Norge til Europa­universitetet (EUI) innenfor moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi

9,2

9,2

9,2

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.