Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp porteføljen skal delta i med egne midler.

 

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Forskerprosjekt:

  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

282

282

282

Forskerprosjekt:

  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, Fellesløft IV

Tverrfaglige prosjekter med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

300

-

-

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra FRIPRO

1,5

1,5

1,5

Annet: Internasjonale avtaler der utlysning av midler skjer utenfor Forskningsrådet

- Europauniversitet: Rekruttere PhD-stipendiater fra Norge til EUI

- Delta i HERA/NORFACE-utlysning

7,49

7,4-

7,4-

SUM

 

599,9

290,9

290,9

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.