Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Utlysningsplan

Oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp porteføljen skal delta i med egne midler.

SUM

 

 329,7

 299,7

 299,7

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Forskerprosjekt

  • Fornyelse
  • Unge talenter
  • Internasjonal mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

289

289

289

Koordinerings- og støtteaktivitet

Stimulere til forskningsopphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter gjennom en løpende utlysning av midler til dette.

1,5

1,5

1,5

Koordinerings- og støtteaktivitet

Oppfølging av evalueringen av rettsvitenskap (JUREVAL), rettet mot de evaluerte institusjonene

30

-

-

Internasjonalt samarbeid

Delta i HERAs fellesutlysninger

 

 

Skal avklares

Skal avklares

 

Rekruttere PhD-stipendiater fra Norge til Europa­universitetet (EUI) innenfor moderne historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi

9,2

9,2

9,2

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 02.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.