Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltaksplan for investeringer

Banebrytende forskning – FRIPRO skal årlig lyse ut midler til Forskerprosjekt, variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om at Norge skal ha en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet (samfunnsmål 1).

De tre søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om at forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1). Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt utlysning av forskningsopphold i utlandet for stipendiater og prosjektledere for Unge talenter, bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive og forutsigbare karriereveier (brukermål 2). Alle de tre søknadsvariantene bidrar også til målet om at humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer skal levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL)

PSHUMSAM vedtok i november 2019 å sette i gang en evaluering av rettsvitenskap JUREVAL, og evalueringen ferdigstilles i 2021. I tråd med tidligere praksis vil det være en mulighet å lyse ut midler til oppfølging av evalueringen for å styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte institusjonene. Dette vil bli lagt fram som en egen beslutningssak for portefølje­styret etter at evalueringen er gjennomført. Oppfølgingen av evalueringen vil bidra til brukermålet om at forsknings­miljøene skal utføre forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1) og levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).

Internasjonalt samarbeid

Humanities in the European Research Area – HERA

Forskningsrådet deltar i HERA, som er et nettverk bestående av nasjonale forskningsråd som finansierer humanistisk forskning. Forskningsrådet har deltatt i fire utlysningssamarbeid i dette nettverket, som alle har vært samfinansiert av EU-kommisjonen gjennom ERA net-mekanismen. Dette har gjort at norske fagmiljøer innenfor humaniora har kunnet delta i forskningsprosjektene finansiert gjennom HERA-utlysningene. Utlysningen i 2021 ble gjort i samarbeide med NORFACE som er et nettverk bestående av nasjonale forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning. Mulige fellesutlysninger i perioden 2022 – 2024 er under utredning. Deltakelsen i HERA bidrar til målet om at humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer skal levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).  

PhD-stipend ved EUI

Forskningsrådet har inngått en avtale med Europauniversitetet i Firenze (EUI) som innebærer at PhD-kandidater fra Norge kan søke om opptak til PhD-studier ved EUI innenfor moderne historie, rettsvitenskap, statsvitenskap/sosiologi og økonomi. Forskningsrådet kan hvert år finansiere inntil fire tre-årige PhD-stipend for nye kandidater fra Norge. Ordningen bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive og forutsigbare karriereveier (brukermål 2).

SUM

 

 

 329,7

 299,7

 299,7

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknads­typer

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Banebrytende forskning - FRIPRO 

Forsknings-miljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Forsker­prosjekt

  • Fornyelse
  • Unge talenter
  • Inter­nasjonal mobilitet

289

289

289

Forskningsopphold i utlandet - FRIPRO

Forsknings-miljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Koordinerings- og støtteaktivitet

1,5

1,5

1,5

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL)

 

Koordinerings- og støtteaktivitet

30

-

-

Internasjonalt samarbeid:

 

 

 

 

 

Fellesutlysninger innenfor HERA – Humanities in the European Research Area – HERA

Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forsknings-miljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunns-utfordringer

-

-

Skal avklares

Skal avklares

PhD-stipend ved Europauniversitetet

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

PhD-stipend lyses ut av EUI

9,2

9,2

9,2

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.02 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.