Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriteringer

Oversikt over mål og tiltak fra porteføljeplanen:

Samfunnsmål:

 • Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet
 • Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid som kommer humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljøer til gode
 • Store bærekraft- og samfunnsutfordringer blir håndtert ved bruk av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

Brukermål:

 • Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten
 • Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier
 • Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
 • Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning
 • Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer

Porteføljestyrets hovedtiltak:

 • Porteføljestyret for vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og grensesprengende forskning.
 • Porteføljestyret vil gi råd om tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt returandel fra Horisont Europa.
 • Porteføljestyret vil gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske Ph.d.-kandidater innenfor humsam og gi råd om virkemidler for å fremme karrieren for unge forskere med finansiering fra Forskningsrådet.
 • Porteføljestyret vil gi råd og anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastrukturer og råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.
 • Porteføljestyret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Porteføljestyret vil gi råd til porteføljeplaner, investeringsplaner og relevante utlysningstekster for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora og styrke samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.26 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.