Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Innledning

Oversikt over mål og tiltak fra porteføljeplanen

Samfunnsmål:

  • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning bidrar til å håndtere samfunnsutfordringer

Brukermål:

  • Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
  • Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter
  • Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater
  • Humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi

Tiltak:

  • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med FRIPRO – banebrytende forskning
  • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets satsing på grensesprengende forskning
  • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets fagportefølje innenfor humaniora og samfunnsvitenskap