Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Oversikt over mål og tiltak fra porteføljeplanen

Samfunnsmål:

  • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning bidrar til å håndtere samfunnsutfordringer

Brukermål:

  • Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
  • Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter
  • Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater
  • Humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi

Tiltak:

  • Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med FRIPRO – banebrytende forskning
  • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets satsing på grensesprengende forskning
  • Gi råd for å videreutvikle Forskningsrådets fagportefølje innenfor humaniora og samfunnsvitenskap