Porteføljeanalysen for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Det overordnede målbildet for Forskningsrådet er vedtatt av Styret, ref. Forskningsrådets strategi.

Forskningsrådets strategiske områder på Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering er alle relevante for porteføljen hav. Porteføljestyret for hav har et særdeles ansvar for det strategiske området hav hvor følgende delmål er definert:

Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå:

  1. God kunnskap om marine økosystemer
  2. Bærekraftig bruk av havet
  3. Rene hav og trygg sjømat
  4. Bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer

Investeringsmålene for porteføljen for hav er gitt i Porteføljeplanen for Hav, versjon 0 som ble ferdigstilt våren 2020. Denne porteføljeanalysen tar utgangspunkt i målene til delporteføljene marin, havbruk og maritim, samt tverrgående satsningen på havteknologi. For hver av delporteføljene er det angitt Hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.