Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplan 2022-2024

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Porteføljestyret for hav har ansvar for delporteføljene marin, havbruk og maritim aktivitet i tillegg til havteknologi i Forskningsrådet.

De overordnete samfunnsmålene for porteføljen for hav, slik angitt i porteføljeplanen fra 2020, er:

  • Norske FoU-miljøer er globalt ledende innenfor felt som er relevante for havnæringene.
  • Norske havnæringer er globalt ledende i å levere grønne energi- klima- og miljøløsninger
  • De globale samfunnsutfordringene løses ved teknologiutvikling som anvendes i bærekraftig forvaltning og av et bærekraftig næringsliv
  • Økonomisk og bærekraftig sjømatproduksjon, fangst og -foredling
  • De overordnete brukermålene for porteføljen for hav, slik angitt i porteføljeplanen fra 2020, er
  • Forskningsmiljøer, forvaltning og næringsliv har økt kunnskap om havets økosystemer
  • Norsk forvaltning har nødvendig kunnskap til å drive bærekraftig forvaltning av havets ressurser
  • Næringslivet nødvendig kunnskap til å drive bærekraftig ressursutnyttelse
  • Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi

Forskningen i porteføljen for hav inkluderer grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Porteføljen for hav bruker derfor hele spekteret av tiltak i Forskningsrådet; Forskerprosjekter, Unge forskertalenter, Kompetanseprosjekter, Innovasjonsprosjekter for næringslivet, Arrangementsstøtte, og støtte til mobilisering og implementering. I tillegg er det betydelig grad av internasjonal satsning i porteføljen for hav.

Innenfor dimensjonene som avgrenser Hav-porteføljen er det tydelige skillelinjer mellom de delporteføljene og stor variasjon i bruk av virkemidler. Investeringsplanen er derfor utarbeidet for det enkelte budsjettformål under porteføljen for hav.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 15.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.