Investeringsplanen for Hav

Porteføljestyre for hav har et overordnet ansvar for Forskningsrådets havportefølje, som består av og er inndelt i delporteføljer innenfor det marine, det maritime, havbruk og havteknologi. Hver av de fire delporteføljene består av målrettet innsats og øvrig innsats. Budsjettformålene under porteføljen for hav har stor tematisk bredde og variasjon, og anvender et bredt spekter av Forskningsrådets virkemidler. Porteføljens investeringsmål og heri investeringsplan er av den grunn fordelt på det enkelte budsjettformål innenfor porteføljen for hav.

Investeringsplanen for Hav

Porteføljestyret for hav har investeringsansvar for den målrettede innsatsen gjennom budsjettformålene