Porteføljeanalysen for Klima og polar

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Forskningsrådet har vedtatt et overordnet målbilde i sitt utkast til ny strategi. Tre av de fem strategiske områdene i strategien er spesielt relevant for klima- og polarporteføljen; Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering. Vurderingen av måloppnåelse i denne porteføljeanalysen er derimot knyttet til målene i de eksisterende programplanene for POLARPROG og KLIMAFORSK.

Denne analysen ser primært på om prosjektene er innenfor de tematiske områdene i programplanene.