Løpende søknadsmottak for FRIPRO innføres fra høsten – og nå er foreløpige utlysninger tilgjengelig på nett

I februar ble det vedtatt flere viktige tiltak for å redusere antall søknader og begrense ressursbruken hos søkerne og i Forskningsrådet. Fra høsten av innføres løpende søknadsmottak og -behandling for FRIPRO. Foreløpige utlysninger er nå tilgjengelige, og fra midten av oktober åpnes det for å sende inn søknader.

Kunnskapsdepartementet har bedt oss om å redusere antall søknader og innføre tiltak som begrenser ressursbruken hos søkerne og i Forskningsrådet. Etter prosess og dialog med forskningsmiljøene har vi gjort flere viktige endringer, som skal redusere den samlede ressursbruken. For FRIPRO har ressursbruken vært spesielt høy sett i forhold til innvilgelsen, som har ligget på 5-7 % de siste årene. Målet er å heve innvilgelsen til 25 %. 

Søk når du er klar

Søknadsfrister har en mobiliserende effekt, og løpende søknadsmottak og -behandling er derfor ett av tiltakene vi håper skal redusere antall søknader og dermed tidsbruk.  

– Nå kan du å jobbe med søknaden og sende den inn på den tiden av året som passer deg best, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

FRIPROs budsjett til nye prosjekter vil i årene fremover ligge på om lag 900 millioner kroner per år. Midlene vil bli fordelt utover året med tildelinger om lag annenhver måned, og søknadsbehandling og tildeling av midler vil være uavhengig av hvilket kalenderår søknadene er sendt inn. Vi planlegger første annonsering av resultater før sommeren 2024.  

Karens og karantene 

Samtidig innfører vi karens for hvor ofte du kan søke og karantene for å søke på nytt dersom søknaden din har fått karaktersnitt under gitte grenser. Dette er viktig informasjon å sette seg inn i, og reglene for dette finner du i utlysningene.  

– Løpende søknadsmottak og -behandling skal bestå i mange år fremover. Det er derfor ikke grunn til å forhaste seg med å søke når utlysningen åpner, sier Sundli Tveit. 

Fra høsten av kan du søke om midler til Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO), Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO) eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO). Utlysningene er publisert, men kan bli endret helt fram til vi åpner for innsending av søknader.  

Forskerprosjekt for tidlig karriere erstatter FRIPROs tidligere utlysning av midler til Forskerprosjekt for unge talenter. Alderskravet er fjernet, mens øvrige krav er uendret.
 
Forskerprosjekt for erfarne forskere er det nye navnet på FRIPROs utlysning av midler til Forskerprosjekt for fornyelse. Vi har her innført krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller tilsvarende for prosjektlederne. 

For Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet er den eneste endringen til krav at prosjektleder må ha levert doktorgradsavhandlingen sin før søknaden kan sendes inn. Det vil ikke lenger være tillatt å ettersende bekreftelse på innsendt avhandling.  

Du finner alle krav til prosjektledere og søknader, samt informasjon om innføring av karens og karantene, i utlysningene. 

Vi vil arrangere webinarer for søkere tirsdag 12. september (norsk) og onsdag 13. september (engelsk). Mer informasjon om dette kommer senere. 

Følg med på våre nettsider. Du kan abonnere på Forskningsrådets nyhetsbrev om du ønsker det. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.