Viktige endringer i Forskningsrådets søknadsbehandling

Kunnskapsdepartementet har bedt oss om å redusere antall søknader og innføre tiltak som begrenser ressursbruken hos søkerne og i Forskningsrådet. Målet er 25 prosent innvilgelse, og nå innføres det to viktige hovedtiltak for FRIPRO.

Banebrytende forskning (FRIPRO) mottar 14001600 søknader per år, og en reduksjon i antall søknader vil ha betydelig effekt på ressursbruk både i sektoren og Forskningsrådet. 

Derfor innføres det nå to tiltak for FRIPRO: 

  • Vi erstatter årlig søknadsfrist med løpende søknadsbehandling og ett års karenstid.
  • Vi innfører karantenetid for søknader som får karakterer under gitte grenser, slik at disse må vente ett eller to år til før de kan søke igjen. Karakterkravet for å unngå karantene vil være lavere for utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter enn for utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse (se detaljer i tabellen under).

I tillegg innføres flere andre mindre tiltak som også reduserer søknadsmengden og øker innvilgelsesprosenten i FRIPRO (se liste nederst i saken).  

Bilde av Heidi Roggen som er leder av FRIPRO-gruppa. Mari Sundli Tveit som er administrerende direktør i Forskningsrådet og Petter Helgesen som leder avdeling for banebrytende forskning
Leder av FRIPRO-gruppa Heidi Roggen, administrerende direktør Mari Sundli Tveit og Petter Helgesen, som leder avdeling for banebrytende forskning hvor ansvaret for FRIPRO ligger.

– Vi skal nå redusere antallet søknader og øke innvilgelsesprosenten på FRIPRO-utlysningene. Samtidig er vi opptatt av å ha et system som gir unge forskertalenter mulighet til å søke og få finansiering i den viktige tidlige fasen av karrieren, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Bred forankring

En rekke aktører fra forskningssektoren er det siste året blitt invitert til dialogmøter hvor de har kommentert på forslagene til tiltak. Høsten 2022 ble det lagt frem tolv forslag til hvordan den samlede ressursbruken knyttet til søknader til FRIPRO og behandling av disse, kan reduseres. FRIPRO har de siste årene mottatt 1400–1600 søknader i året og bare 5–7 prosent har oppnådd finansiering. Målet er å redusere antallet søknader uten reell sjanse for finansering, slik at det årlige antallet søknader blir mellom 400 og 600, og at 25 prosent av disse innvilges. 

– Erfaringer fra andre land viser at disse tiltakene reduserer antallet søknader og gir forskerne insentiver til å bruke den tiden det tar å utvikle søknader av høy kvalitet. Jeg er sikker på at vi har kommet frem til en god løsning, i nær dialog med sektoren, sier Sundli Tveit.

Løpende søknadsmottak og søknadsbehandling

Fra og med FRIPRO-utlysningene som publiseres til høsten, vil du kunne sende inn søknaden din når som helst. Når søknaden er sendt, vil du som prosjektleder få en 12 måneders karenstid til du kan sende neste søknad. Tildelingen av midler vil bli fordelt utover året. Fagfellevurderingen blir som før.

Karantene

Fra og med utlysningen av Forskerprosjekt for unge talenter med frist 15. mars innfører vi en 0–2 års karantene basert på snittkarakteren søknaden får i fagfellevurderingen. Eventuell karantene vil komme i tillegg til karenstiden. Slik vil karantenen slå ut for de ulike utlysningene:

Utlysning To års karantene Ett års karantene Ingen karantene
Forskerprosjekt for fornyelse 3 eller lavere

Høyere enn 3,
til og med 5,5

Høyere enn 5,5
Forskerprosjekt for unge talenter Ingen 4,5 eller lavere Høyere enn 4,5
Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet Ingen Ingen Alle

Karenstiden gjelder fra den datoen du sender inn søknaden. Karantenen gjelder fra datoen karenstiden går ut. Ved ett års karantene, kan du altså være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad tidligst to år etter du sendte inn søknaden som utløste karantenen. 

Andre tiltak

I tillegg til løpende søknadsfrist og karantene, innfører vi fire andre tiltak for å redusere søknadsmengden og øke innvilgelsesprosenten.

  1. Du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen, men du kan søke om et nytt prosjekt i god tid før det pågående prosjektet ditt er ferdig. 
  2. Det blir krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller tilsvarende for Forskerprosjekt for fornyelse, slik at denne utlysningen blir forbeholdt erfarne forskere. Forskere tidlig i karrieren kan søke Forskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. 
  3. Dersom det er hensiktsmessig for prosjektet du planlegger, kan du søke om et prosjekt med lengre varighet enn du har kunnet fram til nå. 
  4. Forskningsrådet vil etablere faste ekspertpooler for å raskere og mer effektivt sette sammen egnet kompetanse til vurdering av søknadene som kommer inn.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.