Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

34 treff
KommendeTidligere
Sorter etter Dato
 • Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

  Starter: 28.08.2017
 • Nasjonalt infoseminar om SC2 og LEIT Biotech

  Forskningsrådet presenterer nye utlysninger for 2018-2019 innenfor bærekraftig og klimasmart landbruk, mat fra hav og land, blå vekst, skog, bioteknologi og bioøkonomi.

  Starter: 29.08.2017
 • EURAXESS Mobilitetskonferanse 2017

  Årets mobiletetskonferanse har temaer som rekrutteringsstrategier, hvordan fremme mobilitet, og utfordringer for mobile forskere på programmet. Konferansen er for alle som jobber med rekruttering og med innkommende og utgående forskere i universitets-, høgskole- og instituttsektoren.

  Starter: 31.08.2017
 • Sean McCarthy-kurs: Hvordan skrive impact-delen i H2020 søknader

  For de som ikke fikk med seg kurset i mai vil dr. Sean McCarthy igjen komme til Oslo for å holde kurs i impact-delen i søknaden.

  Starter: 31.08.2017
 • Seminar om RRI - Responsible Research and Innovation

  Forskningsrådet/Horisont 2020 inviterer til seminar om ansvarlig forskning og innovasjon/Responsible Research and Innovation (RRI). RRI er et gjennomgående tema i Horisont 2020, og RRI praktiseres i programmer i Forskningsrådet.

  Starter: 31.08.2017
 • Informasjonsmøte om EØS-midlene i Oslo, ved HiOA

  Forskningsrådet inviterer forskere og administrativt ansatte i Oslo-området for å informerer om forskningsprogrammene under EØS-midlene og svare på spørsmål.

  Starter: 01.09.2017
 • Søkeverksted for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  HELSEVEL lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 11. oktober 2017. Vi inviterer potensielle søkere fra offentlig sektor til et søkeverksted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker den 6. september.

  Starter: 06.09.2017
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått; hva er et EU-prosjekt, hvordan fungerer et konsortium, hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt og hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

  Starter: 12.09.2017
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet, og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

  Starter: 13.09.2017
 • Horisont 2020 - Budsjettering - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

  Starter: 14.09.2017
 • Klynger, plattformer og piloter i Horisont 2020:for klynger, bedrifter, forskere

  Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd arrangerer et verksted for å hjelpe potensielle deltakere å utforske mulighetene på disse områdene og forberede seg på kommende arbeidsprogrammer.

  Starter: 14.09.2017
 • Lansering av Polarevalueringen

  Forskningsrådet inviterer til lanseringsseminar for evalueringen av norsk polarforskning.

  Starter: 15.09.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 19.09.2017
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 21.09.2017
 • Forskning, innovasjon og verdiskapning

  Oslo Innovation Week / Forskningsdagene: Velkommen til en inspirerende dag om hvordan vi skaper vi gode samarbeid mellom forskning og næringsliv, hvordan vi får innovasjon fra forskning på mikroalger og sjøtang, og hvordan nye teknologier former fremtiden vår.

  Starter: 28.09.2017
 • Horisont 2020 - Prosjektuvikling - nivå 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

  Starter: 29.09.2017
 • Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

  Starter: 03.10.2017
 • Horisont 2020 – Prosjektutvikling - nivå 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader mot Horisont 2020?

  Starter: 04.10.2017
 • Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering

  De nye arbeidsprogrammene i Horisont 2020 for perioden 2018-2020 lanseres til høsten og innebærer spennende muligheter for norske forskere til å hevde seg internasjonalt. Horisont 2020 har som et av sine viktigste mål å løse samfunnsutfordringene Europa står ovenfor. Digitalisering og IKT blir viktige verktøy for å lykkes med det.

  Starter: 18.10.2017
 • Frokostseminar: Den generøse velferdsstaten

  Den norske velferdsstaten er avhengig av legitimitet i befolkningen. Vilje til å bidra til fellesskapet i form av skatt er essensielt for å opprettholde denne velferdsmodellen.

  Starter: 18.10.2017
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring til EU-rådgivere om hvordan man bygger et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått; hva er et EU-prosjekt, hvordan fungerer et konsortium, hva er gangen i etablering av et EU-prosjekt og hvorfor bruke prosjekt som verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

  Starter: 18.10.2017
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1 - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad. Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet, og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF.

  Starter: 19.10.2017
 • Horisont 2020 - Budsjettering - nivå 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere. Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF. Mer informasjon kommer, men du kan allerede nå melde deg på.

  Starter: 20.10.2017
 • Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet inviterer til to-dagers kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Vi har invitert Europa Media Group til Norge for å holde dette kurset for norske søkermiljøer til Horisont 2020.

  Starter: 24.10.2017
 • Matchmaking med kinesiske forskere og bedrifter

  European Research and Innovation Centre of Excellence in China (ERICENA) inviterer til matchmaking tour med hundrevis av kinesiske teknologibaserte bedrifter og forskningsinstitusjoner.

  Starter: 24.10.2017
 • Frokostseminar: Det nye arbeidslivet

  Strukturelle endringer som globalisering, innovasjon, migrasjon og teknologiske endringer fører til store endringer i arbeidslivet.

  Starter: 25.10.2017
 • LandTek 2017

  LandTek 2017 er en teknologikonferanse for primærnæringene. Årets konferanse omhandler automatisering og sensorikk i moderne fjøs. Hovedvekten blir lagt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering. Konferansen er en viktig nettverksarena der forskere og primær- og teknologinæringene kan møtes.

  Starter: 25.10.2017
 • Horisont 2020 - konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020.

  Starter: 26.10.2017
 • Frokostseminar: Oppvekst, ulikhet og muligheter senere i livet

  Barn og unges oppvekstsvilkår er viktige for hvordan de klarer seg senere i livet. Kunnskap om hva som kan forebygge frafall fra skolen, arbeidsledighet og helseproblemer er viktig for å sikre at flest mulig barn får en god oppvekst.

  Starter: 01.11.2017
 • Svalbard Science Conference 2017 – cooperation for the future

  En konferanse om forskning i og om Svalbard.

  Starter: 06.11.2017