Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

36 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Kom og hør hvordan vi kan bistå dine innovasjonsprosjekter!

  Sandefjord: Forskningsrådet, Oslofjordfondet og Innovasjon Norge inviterer til Åpen dag for næringslivet.

  Starter: 26.02.2019
 • Horisont 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course only for UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

  Starter: 26.02.2019
 • Horisont 2020: Få eksperthjelp til din ICT LEIT søknad

  Planlegger du å søke midler fra Horisont 2020 ICT LEIT til fristen i mars eller april? Bli med på denne workshopen og diskuter søknaden din med eksperter.

  Starter: 28.02.2019
 • Webinar om POLARPROGs to utlysninger i 2019

  Torsdag 28. februar kl. 10.00-11.00 arrangerer POLARPROG webinar for å informere om våre to utlysninger i 2019. Vi lyser ut midler nasjonalt til bærekraftig næringsutvikling og deltar i den internasjonale arktiske utlysningen til Belmont Forum. Vi vil gi informasjon om de to utlysningene og deretter blir det muligheter for å stille spørsmål.

  Starter: 28.02.2019
 • Kom og hør hvordan vi kan bistå dine innovasjonsprosjekter!

  Porsgrunn: Forskningsrådet, Oslofjordfondet og Innovasjon Norge inviterer til Åpen dag for næringslivet.

  Starter: 01.03.2019
 • Horisont 2020 Proposal Writing workshop - Thematic Focus

  Course in Bergen: A Level-2 Horizon 2020 workshop intended for those who know about the H2020 programme, its funding schemes and have already submitted at least one H2020 proposal as a partner or as a coordinator.

  Starter: 05.03.2019
 • Forskning for verdiskaping - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2019

  Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?

  Starter: 07.03.2019
 • Horisont 2020 Proposal Writing workshop - Thematic Focus

  Course in Oslo: A Level-2 Horizon 2020 workshop intended for those who know about the H2020 programme, its funding schemes and have already submitted at least one H2020 proposal as a partner or as a coordinator.

  Starter: 12.03.2019
 • ERC Advanced Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant med søknadsfrist 29.08.2019

  Starter: 13.03.2019
 • Horisont - forskning som redder verden

  Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

  Starter: 20.03.2019
 • Norsk-bayersk workshop om muligheter for EU-samarbeid

  Den bayerske forskningsallianse (BayFOR) og Norges forskningsråd inviterer til denne andre workshopen i rekken om fremtidige samarbeidsmuligheter for å søke EUs Horisont 2020 innenfor energi, klima og miljø.

  Starter: 25.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 27.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 28.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

  To-dagers kurs i Oslo: Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

  Starter: 09.04.2019
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 10.04.2019
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 11.04.2019
 • Horisont 2020 - Project Management and Finance

  To-dagers kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 11.04.2019
 • Getting Ready for Horizon Europe

  Workshop in Oslo for Directors and Senior Research Support Staff.

  Starter: 09.05.2019
 • Horisont 2020 Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Stavanger: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 14.05.2019
 • Forskningsrådets helsekonferanse 2019

  Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen. Hold av datoen!

  Starter: 22.05.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 28.05.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen/Havforskningsinstituttet: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 29.05.2019
 • Horisont 2020 - Master of Finance and EC Audits

  Tre-dagers kurs i Bergen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

  Starter: 03.06.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

  To-dagers kurs i Bergen: Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

  Starter: 04.06.2019
 • Forskningsrådets petroleumskonferanse

  Forskningsrådet skal utvikle kunnskap og løsninger for å møte nasjonale og globale bærekraftsutfordringer og bidra til næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn konkurransekraft. Petroleumssektoren er en sentral næring for Norge i dag og på lang sikt.

  Starter: 04.06.2019
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 06.06.2019
 • ERC Starting Grant og Consolidator Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

  Starter: 19.06.2019
 • Getting Ready for Horizon Europe

  Workshop in Oslo for Directors and Senior Research Support Staff.

  Starter: 04.09.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 10.09.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo (for EU-nettverkene): Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 11.09.2019