Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

26 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og match-making

  Jobber du med helseforskning og ønsker å samarbeide med næringslivet? Da bør du melde deg på vårt matchmakingsarrangement. Horisont 2020 handler både om å løse viktige samfunnsutfordringer samt å bringe nye idéer ut til markedet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er viktig for å få til dette.

  Starter: 16.01.2018
 • Lansering av ny strategi for innovasjon i offentlig sektor

  Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor. Det er hovedbudskapet i Forskningsrådet nye strategi for innovasjon i offentlig sektor.

  Starter: 18.01.2018
 • Innovasjon i offentlig sektor - muligheter og erfaringer med forskning

  Bergen: Er du involvert i utviklings- og innovasjonsprosesser i, med eller for offentlig sektor? Har du utfordringer som forskning kan svare på?

  Starter: 23.01.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling bli gjennomgått.

  Starter: 23.01.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 24.01.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere.

  Starter: 25.01.2018
 • Gode muligheter for forsknings- og innovasjonssamarbeid internasjonalt

  En ny utlysning er tilgjengelig for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under Horisont 2020. Delta i informasjonsmøtet eller se strømmingen 29. januar 2018.

  Starter: 29.01.2018
 • Forskning og innovasjon – offentlig sektor

  Stavanger: Forskningsrådet inviterer til et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter.

  Starter: 30.01.2018
 • Japan-Norway Academic Network

  Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Stockholm Office and The Research Council of Norway (RCN) invites you to this networking event to present possibilities for exchanges and researcher mobility between Norway and Japan.

  Starter: 31.01.2018
 • Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet?

  Fremtredende forskere på barnevernsfeltet presenterer sine forskningsfunn og ungdommer fra Forandringsfabrikken deler sine erfaringer med barnevernet.

  Starter: 02.02.2018
 • Meld deg på søkerseminar i Bergen for utlysninger med frist 25.04.2018

  Det vil bli søknadsinformasjon om utlysningene fra programmene BEDREHELSE, BEHANDLING og HELSEVEL med søknadsfrist 25.04.2018, samt informasjon om programrelevante EU-topics med søknadsfrist i 2018 og 2019. Det vil også bli parallelle sesjoner med mulighet til spørsmål.

  Starter: 07.02.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Tromsø: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 14.02.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 15.02.2018
 • Ungarsk-norsk kontaktkonferanse for forskere i Budapest

  Ønsker du å etablere eller videreutvikle faglige kontakter med ungarske fagmiljøer?

  Starter: 15.02.2018
 • DEMO 2000-konferansen

  Delta på DEMO 2000-konferansen og la deg inspirere gjennom foredrag med gode prosjekteksempler og innslag fra bransjen. Fokuset vil være energieffektivisering, digitalisering og utvikling av nordområdene. DEMO 2000 legger også fram ny programplan.

  Starter: 15.02.2018
 • Tromsø: ABC for Smarte byer og regioner - hvordan skal vi gjøre det?

  En praktisk workshop som skal hjelpe dere å bli bedre kjent med konseptet Smart Cities og hvordan man kommer i gang med et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

  Starter: 15.02.2018
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Tromsø: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 06.03.2018
 • Lansering: Rapport for evaluering av utdanningsforskningen i Norge

  Onsdag 7. mars lanserer Forskningsrådet sluttrapporten fra evalueringen av utdanningsforskning i Norge.

  Starter: 07.03.2018
 • ERC Advanced Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant med søknadsfrist 30. august 2018.

  Starter: 21.03.2018
 • HAVBRUK2018

  Konferansen HAVBRUK2018 arrangeres i Oslo 18.-20. april 2018. Dette er den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning. Nå er det klart for å melde seg på!

  Starter: 18.04.2018
 • Antarktis-seminaret

  Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd inviterer til Antarktisseminar. Arrangementet er det andre i rekken og en oppfølging av Antarktisseminaret i 2016.

  Starter: 07.05.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 05.06.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 06.06.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering. Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere.

  Starter: 07.06.2018
 • ONS Innovation Park 2018

  Under ONS finner du Forskningsrådet på ONS Innovation Park.

  Starter: 27.08.2018
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 04.09.2018