Bilde som er satt sammen av to bilder av blå flagg med gule stjerner i sirkel. EU parlamentet, en høy blokk i stål og glass, er i bakgrunnen
Kurs

D.2 Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo)

Hvor:

Forskningsrådet (møterom Abel 2+3)

Passer for:

Nivå 2 (kurs for vidarekomne)

Pris:

Inga kursavgift, men påmeldinga er bindande. Det blir teke eit gebyr på kr. 1000 for no show, og dessutan avmelding seinare enn påmeldingsfristen. Berre fråvær med sjukmelding, rettsinnkalling eller militærteneste blir akseptert som gyldig fråvær.

Påmeldingsfrist:

4 Juni kl.15.00

10. jun. kl. 09.00–11. jun. kl. 15.30

Om arrangementet

Financial rules of Horizon Europe and H2020 (2 dager) – Nivå 2

Kurset gir deg ein detaljert gjennomgang av økonomireglane i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi går gjennom kva kostnader som er godkjende og kva for nokre av dei som ikkje er det. Vi snakkar om ulike måtar å berekne personalkostnader på, og viser kva andre godkjende kostnader som kan inngå og korleis desse blir berekna (t.d. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset går vi gjennom korleis ein prosjektrevisjon blir gjennomført. Dette kurset kan du ta saman med D.3 (H2020 and Horizon Europe Financial Audits). D.2 og D.3-kursa vert vanlegvis arrangert etter kvarandre i tid. D.2-kurset vert halde dag 1 og 2, og D.3-kurset på dag 3. Det er separat påmelding til begge kursa. 

Kursleiar er Europa Media, og kurset blir halde på engelsk. Finn fullstendig beskriving av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursa våre er delt inn i fem overordna kategorier (A-E) og i tre nivå (1-3). Les meir om dei ulike kursane.

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.