Seminar

Antarktisseminaret 2024

Hvor:

Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø

Passer for:

Norske polarforskere, norsk polarforvaltning, forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og andre med interesser for Antarktis.

Pris:

Seminaret og måltider er gratis, men deltakerne betaler selv reise og hotellopphold. Bindende påmelding. Påmeldte som ikke dukker opp kan bli fakturert.

Påmeldingsfrist:

25. april 2024

07. mai kl 09:00 – 08. mai kl 16:00

Om arrangementet

Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd inviterer til Antarktisseminar 7.-8. mai 2024 i Tromsø. Seminaret er et fysisk seminar og er det femte i rekken.

Seminaret har som hovedformål å være møteplass for alle Antarktisforskere i Norge. Seminaret er en arena for formidling av aktiviteter, resultater og annen informasjon.

Vi inviterer nå til innsending av egenbidrag

Frist for innsending av egenbidrag er 13. mars 2024.
Bidrag kan sendes inn til en av følgende tre sesjoner:

  1. Antarktisforskning er min fremtid!
  2. Min forskning i en bredere sammenheng - hvorfor er arbeidet mitt viktig?
  3. Fremtidssikring av norsk antarktisk forskning

(For information in English switch the page to English language)

Registreringen åpner i midten av februar.

 

Generelle instruksjoner:

Et av hovedmålene med det norske Antarktisseminaret er å være en viktig nasjonal møteplass for alle antarktisforskere i Norge. Årets Antarktisseminar vil legge til rette både for formidling av aktuell forskning og diskusjoner og utveksling om nye ideer og strategier for fremtidig tverrfaglig antarktisforskning.  Dette gjøres gjennom en kombinasjon av presentasjoner, paneldiskusjoner og gruppearbeid. Seminaret er for alle forskere, inkludert de som er på starten av sin karriere (ECR), de som forsker på forhold som kan være relevant for Antarktis uten at de selv primært fokuserer på Antarktis, og forskere som nylig har kommet til Norge som driver Antarktisforskning.

I tråd med seminarets målsetning bør presentasjonene understreke hovedlinjene i forskningen og gjerne det nyskapende i den – med mål om både å engasjere og informere deltagerne. Deltagerne kommer fra ulike fagdisipliner, og presentasjonene må ta høyde for dette. Det er også viktig at den avsatte tiden til presentasjon overholdes. Tenketank-økten vil bygge videre på problemstillingene adressert i presentasjonene, som igjen tas videre til panelavslutningen. 

Seminarets hovedspråk er norsk, men foredragsholdere som ikke er komfortable med å presentere på norsk, gis anledning til å presentere på engelsk. Vi oppfordrer til bruk av engelskspråklige lysbilder, også i norsk-språklige presentasjoner.

 

Tema #1 "Antarktisforskning er min fremtid!"

Det første temaet vil fokusere på pågående forskning og ideer hos forskere som er tidlig i sin karriere. Vi inviterer til bidrag fra forskere fra alle disipliner, og som selv er på et tidlig stadium av karrieren sin: doktorgradsstudenter, postdoktorer og forskere. Presentasjonene bør presentere pågående forskning i og om Antarktis, samt fremtidige planer eller ideer, eller forskningsresultater som kan ha overføringsverdi til antarktisforskning (for eksempel arktiske studier som kan betraktes i en antarktissammenheng).

Målet med økten er å presentere noen høydepunkter til et bredere antarktisforskermiljø. Foredragsholdere får 5 minutter til å presentere seg selv, sitt arbeid og motivasjonen bak det, fremtidige vitenskapelige planer eller ideer, samt å reflektere over hindringer de står overfor for å oppnå sine langsiktige mål. Økten vil være tverrfaglig, og det vitenskapelige nivået på presentasjonen bør reflektere det. Vi ønsker alle disipliner innen antarktisforskning velkommen, og ønsker også at du identifiser din disiplin når du sender inn egenbidrag til denne sesjonen.

Presentasjonene vil bli etterfulgt av en 30-minutters moderert diskusjon om perspektivene til antarktisforskere tidlig i sin karriere.

 

Tema #2: "Min forskning i en bredere sammenheng - hvorfor er arbeidet mitt viktig?"

Det andre temaet er rettet mot forskere midt i karrieren som har vært aktive innen antarktisforskning uansett disiplin og som driver eller nylig har avsluttet forskningsprosjekter med for eksempel et regionalt fokus. I tråd med det generelle temaet om å utvikle et fremtidsrettet norsk antarktiskforskningsmiljø, vil vi bevege oss bort fra den tradisjonelle formen for å presentere og forsvare resultatene av den vitenskapelige forskningen, og heller tilby et forum der andre kan lære av erfarne antarktisforskere når det gjelder å formulere forskningsspørsmål som setter forskningen i en større kontekst.

Vi er hovedsakelig etter egenbidrag og presentasjoner som fokuserer på hvordan forskningen din passer inn i den bredere konteksten av antarktisforskning. Hva slags prosess ble lagt til grunn for å identifisere forskningsspørsmålene? Hvordan bidrar resultatene til det større bildet innenfor din disiplin? Hvor tar du arbeidet ditt videre fremover, og hvorfor? Presentasjonene kan være opptil 8 minutter med ytterligere 2 minutter for spørsmål. Økten vil ende i en 15 minutters gruppeøkt der deltakerne blir bedt om å identifisere styrker og svakheter og hull innenfor norsk antarktisforskning i deres spesifikke disiplin. De initiale diskusjonene blir tatt med videre til mer utdypende diskusjoner i tenketanken senere i seminaret.

 

Tema #3: "Fremtidssikring av norsk antarktisforskning"

Det tredje temaet er fremtidsrettet og har som mål å legge til rette for utveksling og diskusjoner om fremtidige retninger for norsk antarktisforskning. Vi søker egenbidrag fra seniorforskere, forskergruppeledere, forskningsfinansiører eller enkeltpersoner som er villige til å dele synspunktene sine om relevante spørsmål for denne sesjonen, for eksempel: Hvilke områder bør vi fokusere på eller forbedre vårt bidrag til, og hvorfor? Hvilke hindringer eksisterer, og hvordan kan de håndteres?

Foredragsholdere vil få 10 minutter til å presentere perspektivene sine, etterfulgt av en kort diskusjon etter hvert foredrag. Det er en åpning for å få ekstra tid utover de tildelte 10 minuttene dersom behovet for mer tid begrunnes. Selv om bidrag fra alle fagområder er velkomne, vil vi prioritere de som har en tverrfaglig tilnærming. Økten vil avsluttes med en oppsummering av diskusjonene.

 

Mal for egenbidrag

For innsending av egenbidrag bruker du denne malen.
Frist for innsending av egenbidrag er 13. mars 2024.
Det kan sendes til antarktisforskning@npolar.no
Husk å merke eposten "Egenbidrag Antarktisseminaret 2024".

 

Program for seminaret vil komme på Norsk Polarinstitutts webside her.

 

Kontakt

Christina A. Pedersen

    Forskningsavdelingen, Norsk Polarinstitutt

Birgit Njåstad

    Antarktisprogrammet, Norsk Polarinstitutt

Jon Børre Ørbæk

    Hav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 22:29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.