Annet

Finn partnarar til forsking og innovasjon på helse- og omsorgstenester

Passer for:

forskarar, frivillig sektor, kommunal og fylkeskommunal leiing, tilsette i helse- og omsorgstenestene og privat sektor

Påmeldingsfrist:

1. mai, kl 23:30

Digitalt:

Arrangementet strømmes

7. mai kl. 08.30–09.30

Om arrangementet

Forskingsrådet og KS inviterer til digital matchmaking for kommunar og forskarar som ønskjer å samarbeide om innovasjon og forsking for å styrkje berekrafta i kommunale helse- og omsorgstenester.

Formålet med arrangementet er å leggje til rette for godt samarbeid mellom kommunar og forskarar i søknadene til utlysinga av 150 millionar til "Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester."

Arrangementet passar for tilsette i kommunar og fylkeskommunar og forskarar som planlegg å delta i søknader om desse midlane, men også for dei som først og fremst er ute etter å knyte kontaktar og byggje nettverk. Vi er spesielt interesserte i deltakarar frå kommunesektoren fordi det er behov for ei stor deltaking frå kommunesektoren i prosjekta.

Kapasiteten til dette arrangementet er 250 deltakarar. Om fleire enn dette melder seg på lager vi ei venteliste.

Vi forventar at alle som melder seg på ønske å byggje nettverk og treffe nye menneske. Derfor set vi av mykje tid til samtalar og diskusjonar i grupper. Vi ønskjer også å dele informasjon til alle som melder seg på dette arrangementet med resten av deltakarane.

Meld deg på Forskningsrådets nyhetsbrev for informasjon om flere arrangementer og utlysninger for kommunesektoren.

Torbjørg Øyslebø

    Helse og offentlig sektor

Alexandra Bjørk-Skaflestad

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.