Frister for rapportering

01. feb 2020

Frist for framdriftsrapport INFRASTRUKTUR

01. apr 2020

Årsmelding for senterordningene

For Forskningrådets sentre SFF, SFI og FME

01. okt 2020

Frist for framdriftsrapport for Forskerprosjekter

01. des 2020

Frist for framdriftsrapport for alle prosjekter bortsett fra Forskerprosjekt

20. jan 2021

Frist for prosjektregnskapsrapport

01. mar 2021

Frist for årsrapport og sluttrapport for SkatteFUNN-prosjekter

01. okt 2021

Frist for framdriftsrapport for Forskerprosjekt

01. des 2021

Frist for framdriftsrapport for alle prosjekter bortsett fra Forskerprosjekt

20. jan 2022

Frist for prosjektregnskapsrapport

Frister for rapportering

Levere framdriftsrapport og sluttrapport

Når dere har fått midler fra Forskningsrådet skal dere rapportere underveis og etter prosjektet er avsluttet. Det står i kontrakten når prosjektet deres skal rapportere. 

Levere prosjektregnskapsrapport

Prosjekter der dette er avtalt i kontrakten skal levere prosjektregnskapsrapport. Det står i kontrakten når dere skal rapportere. 

Fem tips til å skrive gode populærvitenskapelige framstillinger

Prosjektbanken har daglig ca. 500 besøk og er en viktig arena for å vise fram resultater fra prosjektet deres.

Tidligere satser til rapportering

Her er satser dere skal bruke i rapportering av forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger.

Rapportering for sentre

Senterordningene SFF, SFI, FME, PETROSENTER og FKB har i noen tilfeller egne maler for rapportering. 

Rapportering for INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR har delvis egne rutiner for å levere framdriftsrapport og sluttrapport.

 

Har du spørsmål om rapportering?

Vi ber deg kontakte din saksbehandler, som er oppgitt på Mitt nettsted.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 11.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.