Frister for rapportering

20 jan 2019

Frist for prosjektregnskapsrapport

01 feb 2019

Frist for framdriftsrapport INFRASTRUKTUR

01 mar 2019

Frist for årsrapport og sluttrapport for SkatteFUNN-prosjekter

01 apr 2019

Årsmelding for senterordningene

For Forskningrådets sentre SFF, SFI og FME

01 jun 2019

Første frist for framdriftsrapport for prosjekter med to frister i året

01 okt 2019

Frist for framdriftsrapport for prosjekter med én frist i året

01 des 2019

Andre frist for framdriftsrapport for prosjekter med to frister i året

Frister for rapportering

Når dere har fått midler fra Forskningsrådet skal dere rapportere underveis og etter prosjektet er avsluttet. Det står i kontrakten når prosjektet deres skal rapportere. 

Prosjekter der dette er avtalt i kontrakten skal levere prosjektregnskapsrapport. Det står i kontrakten når dere skal rapportere. 

Prosjektbanken har daglig ca. 500 besøk og er en viktig arena for å vise fram resultater fra prosjektet deres.

Her er satser dere skal bruke i rapportering av forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger.

Senterordningene SFF, SFI, FME, PETROSENTER og FKB har i noen tilfeller egne maler for rapportering. 

INFRASTRUKTUR har delvis egne rutiner for å levere framdriftsrapport og sluttrapport.

 

Har du spørsmål om rapportering?

Vi ber deg kontakte din saksbehandler, som er oppgitt på Mitt nettsted.