Levere framdriftsrapport og sluttrapport INFRASTRUKTUR

Når dere har fått midler fra INFRASTRUKTUR skal dere rapportere både underveis i etableringen og i en periode etter at infrastrukturen har kommet i drift. Dere skal rapportere så lenge prosjektet er under kontrakt med Forskningsrådet.

Levering og behandling av framdriftsrapport 

Dere må levere framdriftsrapport 1. mars hvert år, og første gang i året etter oppstart. I kontrakten finner dere informasjon om punktene dere skal rapportere på.

Prosjektansvarlig har ansvar for å hente inn og levere nødvendig informasjon fra eventuelle samarbeidspartnere.

Vi må behandle og godkjenne framdriftsrapporten og eventuelle meldinger om endringer før vi kan utbetale midler.

Levere sluttrapport

Når prosjektperioden er avsluttet, skal dere levere sluttrapport. Her oppsummerer dere hva som er oppnådd gjennom prosjektperioden og planer for videre utvikling og drift av infrastrukturen.

Sluttrapporten skal normalt sendes én måned etter at prosjektet er slutt. Prosjekter som har sluttdato i årets siste måneder, vil bli bedt om å sende sluttrapport påfølgende februar.

Rapportering og frister på Mitt nettsted

Vi sender informasjon til alle som skal rapportere per e-post i god tid før fristenes utløp. Du legger inn framdrifts- og sluttrapporter på Mitt nettsted.

Frister for rapportering står på Mitt nettsted og det er viktig at disse overholdes.

Alle endringer i prosjektet skal meldes inn fortløpende og ikke vente til framdriftsrapport.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.