Policy for åpen forskning

Vi har laget en policy for åpen forskning som omfatter åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning.

Plan S - åpen tilgang til publikasjoner

Forskningsrådet jobber for at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. I utlysninger fra 2021 skal artikler fra prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige.

Åpen tilgang til forskningsdata

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Prosjekter med finansiering fra oss skal vurdere om det skal lages en datahåndteringsplan.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.