Vurderingskriterier og karakterskala

Vi bruker karakterer i søknadsbehandlingen. Her finner du vurderingskriterier og karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen.

Fagekspertene vurderer søknadene etter disse tre vurderingskriteriene:

 • Forskning og innovasjon - Excellence
  Ekspertene vurderer søknadens
  • originalitet/nyskapende forskning og innovasjon
  • soliditet/robusthet
 • Virkninger og effekter - Impact
  Ekspertene vurderer søknadens
  • potensiale for virkninger og effekter på forskning, samfunn og næringsliv
  • planer for deling av kunnskap og anvendelse av forskningsresultater
 • Gjennomføring – Implementation
  Ekspertene vurderer søknadens
  • prosjektleder og -team
  • planer for gjennomføring og organisering av prosjektet 

Karakterskala - alle vurderingskriterier

Dette er karakterskalaen som brukes av fagekspertene og av administrasjonen:

Karakter Dette betyr karakteren
7 Fremragende
Søknaden svarer særdeles godt på kriteriet. Den har ingen mangler.
6 Svært godt
Søknaden svarer svært godt på kriteriet. Den har svært få, uvesentlige, mangler.
5 Meget godt
Søknaden svarer meget godt på kriteriet, men den har noen få mangler.
4 Godt
Søknaden svarer godt på kriteriet, men den har flere mangler.
3 Mindre godt
Søknaden svarer mindre godt på kriteriet. Den har flere, vesentlige, mangler.
2 Svakt
Søknaden svarer ikke godt på kriteriet. Den har overvekt av vesentlige mangler.
1 Dårlig
Søknaden svarer ikke på kriteriet, eller den kan ikke vurderes fordi den er ufullstendig og mangler viktig informasjon.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.