Informasjon til fageksperter for Kommersialiseringsprosjekt - verifisering

Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier og prioriteringer i utlysningen. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler.​

Informasjon på denne siden gjelder fageksperter for søknader til utlysningen Verifisering: Kommersialisering fra offentlig finansiert – Kommersialiseringsprosjekt 2022.

Ekspertene vurderer søknadene opp mot vurderingskriterier. Søknadene vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler.

Innhold

Ønsker du å være ekspert for Kommersialiseringsprosjekt - verifisering?

Vi ønsker å utvide vår ekspert-database med flere personer som er eksperter innen sitt fagområde, og som har kompetanse som er relevant for å vurdere verifiseringssøknader i Forskningsrådet.​

Vi har behov for eksperter som er tidlig fase investorer, gründere, industriledere og fagpersoner som kjenner forskningsfronten og praksisfeltet innenfor de fleste fagområder. Ekspertene er dermed å ansees som representative for de miljøer prosjektet søker å skape en utløsende effekt overfor.

​Søknadene er skrevet på engelsk, men ekspertenes vurderinger kan skrives på norsk eller engelsk.

Dersom du ønsker å være en del av vår ekspert-database og bli kontaktet for å vurdere søknader for oss, så send en e-post til denne kontaktadressen. Du vil få tilsendt et skjema hvor du kan beskrive din kompetanse nærmere, oppgi når du er tilgjengelig som ekspert, og hvor mange søknader du har mulighet til å vurdere.

Svaret ditt blir lagret i vårt system i henhold til personvernerklæringen​​, og du blir kontaktet om vi får inn søknader der din kompetanse er relevant.

Dersom du ønsker å være fagekspert for oss, inngår du en avtale med Forskningsrådet (pdf). Avtalen oppdateres årlig, og beskriver Forskningsrådets bestemmelser om taushetsplikt, men forplikter ikke Forskningsrådet til å oppnevne deg som fagekspert.​​

Underveis i ekspertoppdraget​

Dersom vi mottar søknader vi mener du har riktig kompetanse til å vurdere, vil vi sende deg en e-post med informasjon om over de aktuelle søknadene, og be deg om å vurdere din habilitet iht. Bestemmelser om habilitet og tillit i Forskningsrådet.

Når vi har avklart din habilitet, får du tilgang til søknader vi ber deg vurdere. Søknadene finner du på Mitt nettsted. Du mottar en automatisk generert e-post når søknadene er tilgjengelige. I denne e-posten er det også oppgitt frist for å sende inn dine vurderinger.​​

Bruk "Glemt passord"-funksjonen hvis du ikke har passord allerede. Skulle det være grunner at du ikke kan vurdere enkelte av søknadene eller du har problemer med tilgang til søknadene, må du gi beskjed så fort som mulig til din kontaktperson i Forskningsrådet. ​​

Som fagekspert har du samtykket til at den informasjon som tilflyter deg som en del av søknadsbehandlingen, slettes hvis du har lagret de, ikke spres eller benyttes etter panelmøtet. ​​Vi oppfordrer at du kun leser søknader via Mitt nettsted, som er kryptert. Hvis du ikke har mulighet å lese søknader på skjerm, skal det bare tas én utskrift, som deretter makuleres etter at vurderingsprosessen er avsluttet. Søknader skal ikke leses på steder hvor uvedkommende kan se informasjonen.

Veiledning til vurdering av Kommersialiseringsprosjekt – verifisering

Vi har utarbeidet veiledninger til arbeidet som ekspert for hver utlysning. Det er viktig at du leser den aktuelle veiledningen nøye før du går i gang med vurderingen.

Veiledning til vurdering av Kommersialiseringsprosjekt - verifisering (pdf)

I veiledningen finner du blant annet informasjon om søknadsbehandlingen, vurderingskriteriene og forventninger til søknadsvurderingen.

Dersom du har spørsmål til utlysningen eller søknadsbehandlingen, kan du sende en e-post til kommersialisering-kontakt@forskningsradet.no.

Se også generell informasjon til fageksperter.

I etterkant av ekspertoppdraget

Honorar

Honorarskjema fylles ut av Forskningsrådet i etterkant av hver vurderingsrunde (ca. hver måned), du skal ikke registrere honorarskjema.

Satser (jf. veiledning for detaljene om vurderingsprosessen):

  • Ekspertvurdering trinn 1 – individuell ekspertvurdering via Mitt nettsted:
    • ved vurderings av mer enn én søknad: 3 timer à 499 kroner (dvs. 1 497 kroner) per søknad
    • vurdering av kun én søknad: 1 800 kroner
  • Ekspertvurdering trinn 2 – virtuelt ekspertpanel (kun for søknader i gruppe 2 etter individuell vurdering):
    • forberedelser til møtet: 1 time à 499 kroner
    • deltakelse i møtet: 499 kroner per time

Registrering i UNIT4 T&E – for nye eksperter

Eksperter som ikke har gjort vurderingsoppdrag for Forskningsrådet i 2020 eller senere må registreres i Unit4 Travel and Expenses. Forskningsrådet klargjør først for din registrering i systemet, og sender deg deretter en e-post fra noreply@unit4.com om at du kan opprette en bruker.  Etter at du har mottatt denne e-posten, kan du gå til innloggingssiden og trykke på "Ny bruker" og fylle ut din personinformasjon for å motta honorar.

Allerede registrert i UNIT4 T&E?

Dersom du har vurdert søknader for Forskningsrådet i 2020 eller senere, eller har registrert deg i systemet tidligere, trenger du ikke å foreta deg noe, med mindre du har fått ny bankkonto eller ønsker å gjøre endringer i andre personlige opplysninger. I så fall ber vi deg logge deg inn og oppdatere dine opplysninger. ​

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.