Informasjon til fageksperter

De faglige vurderingene som utføres av eksterne fageksperter, er et svært viktig ledd i søknadsvurderingen i Forskningsrådet. De eksterne ekspertvurderingene inngår først og fremst i den totale evalueringen av søknader til Forskningsrådet. Forskningsrådet har også rett til å bruke vurderingene som tilbakemelding til søker. ​

Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier og prioriteringer i utlysningen. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler.​

​Her vil vi legge ut mer generell informasjon om å være fagekspert i Forskningsrådet. ​

​Oppgaven som fagekspert varierer noe for ulike søknadstyper og utlysninger. Under finner du detaljert informasjon til fageksperter for ulike søknadstyper i Forskningsrådet. ​

Informasjon om å være fagekspert for søknader til Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Vedlegg til fageksperter og panelmedlemmer

Her finner du lenker, dokumenter og skjemaer som kan være nyttige dersom du skal ha en rolle som fagekspert eller panelmedlem i Forskningsrådet.

Habilitet og tillit

Les: Habilitet i saksbehandlingen.

Personinformasjon og reiseregninger i Unit4 Travel and Expenses

Registrer deg i Unit4 Travel and Expenses og fyll ut din personinformasjon for å motta honorar og for å sende oss reiseregninger for eventuelle reiseutgifter.

Se også våre brukerveiledninger:

For eksperter som bor utenfor Norge

Utenlandske eksperter som utfører arbeid i Norge og mottar lønn/honorar for dette, må skatte av dette til Norge. Du finner mer informasjon i dette dokumentet (kun engelsk):

Retningslinjer

Last ned

Se også:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. januar 2022, 11.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.