Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser ut inntil 630 millioner kroner til nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2024. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke.

Bransjer og næringer
Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Årets utlysning omfatter kun tematikk innenfor petroleum.

Petroleum
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører.

Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 20.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.