Utlysninger

Søknadsfrist
15.02
2023
Planlagt

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Energi, transport og lavutslipp
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Dette er et varsel om utlysning. Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Dette er et varsel om utlysning. Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Petroleum

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 18.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.