Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Årets utlysning omfatter kun tematikk innenfor petroleum.

Petroleum

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 11.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.